Bilişim İzle | Bilişim Teknolojileri Sitesi

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 2

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 2 adlı yazımızda “Resimlerle Web Araçları Hazırlama Modülüne” ait çalışma soruları bulunmaktadır.

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 2

Resimlerle Web Araçları Hazırlama Modülü Çalışma Soruları

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 2 adlı yazımızda “Resimlerle Web Araçları Hazırlama Modülüne” ait çalışma soruları bulunmaktadır. Burada yer alan soruların tamamı bilisimizle.com tarafından hazırlanmıştır.

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 2

1) Fireworks yazılımı sembol türleri nelerdir? Kısaca Açıklaynız.

Grafik: Çalışmalarınızda sürekli kullandığınız grafik öğelerini kütüphane içinde saklamak ve kolayca yönetebilmenizi sağlamaktır.

Animasyon: Çalışmalarınız içinde tekrar tekrar kullanabileceğiniz animasyonlar oluşturmak için kullanılan sembol türüdür.

Düğme: Web sayfalarındaki butonları oluşturmak için kullanılır.

2) Firework’te düğme sembolü oluşturulduğunda bu sembolün hangi dört durumu otomatik oluşur?

 • Yukarı
 • Üzerinde
 • Aşağı
 • Aşağıdayken üzerinde

3) Fireworks düğme sembollerinin durumlarını kısaca açıklayınız.

Yukarı: Fare düğme ile etkileşime girmediği zamanki düğme görünümü.

Üzerinde: Farenin düğme üzerine geldiği andaki düğme görünümü.

Aşağı: Farenin düğmeyi tıklama anındaki düğme görünümü.

Aşağıdayken üzerinde: Fare tıklamasından sonraki düğme görünümü.

4) Düğmeye bağlantı ekleme ile ilgili bölüm aşağıdaki resimde verilmiştir. Bağ, Alt ve Hedef kısımlarının ne işe yaradıklarını kısaca açıklayınız.

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 2
Fireworks düğme bağlantısı ekle
Grafik Animasyon Çalışma Soruları 2
Fireworks düğme bağlantısı ekleme

Bağ: Düğme tıklandığında açılacak olan sayfa.

Alt: Fare ile düğme üzerine gelindiğinde ekrana gelecek metin.

Hedef: Tıklama sonrası açılacak sayfanın açılma şekli.

5) Link verme işlemlerinde hedef seçeneğine ait alt seçenekler aşağıda verilmiştir. Bunların görevlerini kısaca yanlarına yazınız.

_blank: Bağlantıyı yeni pencerede veya sekmede açar.

_self: Bağlantıyı aynı pencerede açar.

_top: Bağlantıyı aynı pencerenin gövdesinde açar.

_parent: Bağlantıyı, ana frame üzerinde açar.

6) Fireworks’te tuval üzerindeki bir çizimi düğmeye çevirmek istersek bunu nasıl yaparız?

 1. Düğmeye dönüştürülecek nesne seçilir.
 2. Değiştir/Sembol/Sembole Dönüştür yolu izlenir veya F8 kısayol tuşuna basılır.
 3. Ekrana gelen “Sembole dönüştür” iletişim penceresinden “Düğme” seçeneği işaretlenir ve “Tamam” düğmesine basılır.
 4.  Düğme oluşturma tamamlanmıştır. Ekrandaki mevcut durum düğmenin “Yukarı” durumudur, diğer durumlar için (“Üzerinde”, “Aşağı”, “Aşağıdayken Üzerinde”) gerekli değişiklikleri yapmamız gerekir.

7) Aşağıda Sıcak Nokta aracı seçenekleri görülmektedir. Sıcak Nokta aracının görevi nedir?

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 2
Fireworks Sıcak Nokta Aracı
Grafik Animasyon Çalışma Soruları 2
Fireworks Sıcak Nokta Aracı

Sıcak Nokta Aracı, web için hazırladığımız görsellerin istenen kısımlarına ayrı ayrı işlevsellik katmaya yarar.

8) Fireworks’te Sıcak Noktalar ve Dilimler hangi katmana yerleştirilirler?

Sıcak Noktalar ve Dilimler “WEB Katmanı”na yerleştirilirler.

9) Fireworks’te Dilim Aracını kullanarak resim dilimlemenin faydasını açıklayınız?

Büyük boyutlu resimlerin web ortamında yüklenip açılması uzun zaman alır. Bu durum kullanıcıların istemediği bir durumdur. Dilimleme aracını kullanarak büyük boyutlu resimleri ya da nesneleri dilimlere ayırarak daha küçük boyutlu birbirinden bağımsız resim ya da nesnelere dönüştürebiliriz. Böylece web ortamında resmin ya da nesnenin yüklenmesi daha hızlı olacaktır.

10) Aşağıda Fireworks’e ait bir araç seti görülmektedir bu araç setinin adını yazınız, ayrıca 1-2-3-4 ile gösterilen düğmelerin isimlerini de yazınız.

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 2
Web Katmanı
Web Katmanı

Araç setinin adı: Web

1: Sıcak Nokta Aracı

2: Dilim Aracı

3: Dilimleri ve Sıcak Noktaları Gizle

4: Dilimleri ve Sıcak Noktaları Göster

11) Dönüşümlü resimlerin (Rollover) nasıl çalıştığını açıklayınız?

Dönüşümlü resimler (Rollover) imleç üzerine getirildiğinde veya tıklandığında görünümü değişen resimlerdir.

12) GIF Animasyonu nasıl oluşturulur? Açıklayınız.

Yöntem 1: Animasyonlu GIF oluşturmak için durumlar paneli kullanılır. Durumlar panelinden istenilen sayıda durum eklenir. Her duruma bir resim veya nesne eklenir ve eklenen durumun ekranda görünme süresi belirlenir.

Yöntem 2: Tuval üzerine konumlarına dikkat edilerek nesneler veya resimler yerleştirilir. Durumlar panelinden “Durumlara Dağıt” düğmesine basılır ve otomatik oluşturulan durumların ekranda görünme süreleri belirlenir.

13) Aşağıda “Durumlar Paneli” görülmektedir. İşaretli olan (1-2-3-4-5) yerlerin isimlerini yazınız.

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 2
Fireworks Durumlar Paneli
Grafik Animasyon Çalışma Soruları 2
Fireworks Durumlar Paneli

1: Durum Gecikmesi

2: Soğan Zarı

3: Durumlara Dağıt

4: Yeni/Çoğaltılmış Durum Ekle

5: Durum Sil

14) Soğan Zarı (Onion Skin) ne amaçla kullanılır? Açıklayınız.

Soğan Zarı, seçilen durumdan önce ve sonra, durumların içeriklerini görüntülemek için kullanılır. Bu bize nesnelerin veya resimlerin durumlardaki konumları hakkında yardımcı olmaktadır.

15) Aşağıdaki Maskele Örneklerinin Adlarını Yanlarına Yazınız?

Maskelemeye Ait Görsel

Maskeleme Adı

Fireworks Bitmap Maskesi

Bitmap Maskesi

Fireworks Vektör Maskesi

Vektör Maskesi

Fireworks Katman Paneli Maskesi

Katman Paneli Kullanarak Maskeleme

Fireworks Metin Maskesi

Metni Maske Olarak Kullanma

16) Açılır Menü eklemek için nasıl bir yol izlemeliyiz?

 1. Buton olarak kullanılacak nesne çizilir, üzerine yazısı eklenir.
 2. Tetikleyici olarak üzerine sıcak nokta veya dilim eklenir ve seçilir.
 3. Eklenen dilim veya sıcak nokta seçilir ve “Değiştir/Açılır Menü/Açılır Menü Ekle” yolu takip edilir.
 4. Ekrana gelen “Açılır Menü Düzenleyici” iletişim penceresinden gerekli menüler, bağ ve hedefler, renkler vb. ayarlanır.
 5. Açılır menü tamamlanmış olur.

17) Fireworks’te şablon oluşturmanın amacı nedir?

Bir web sitesi tasarımı yaparken sayfaların belirli bir bölümü değişmeden tüm sayfalarda tekrarlanır. Tekrarlanan bölümlerin tekrar tekrar oluşturulmasının önüne geçmek için şablonlar oluşturulur. Şablon oluşturmak için “Dosya/Şablon Olarak Kaydet” yolu izlenir.

18) Aşağıdaki Soruları Doğru (D) ve Yanlış (Y) olarak cevaplayınız.

(..D..) Fireworks’te hareketli resimler (GIF) için “Durumlar” kullanılır.

(..Y..) Hareketli resimlerde sadece bir nesne hareket edebilir.

(..Y..) Aynı anda tüm durumları katman üzerinde göremeyiz.

(..Y..) Fireworks’te ara kareleri doldurma özelliği kullanarak GIF yapılamaz.

(..D..) Fireworks’te canlandırma ile GIF animasyonu yapılabilir.

19) Aşağıdaki Soruları Doğru (D) ve Yanlış (Y) olarak cevaplayınız.

(..Y..) Fireworks’te yapılan çalışmayı tarayıcıda izlemek için “F11” tuşuna basarız.

(..D..) Fireworks’te yapılan çalışma HTML olarak dışarıya aktarılabilir.

(..D..) Dışarıya aktarma işlemleri için “En İyileştir” paneli kullanılır.

(..D..) Sıcak Noktalara bağ ekleyebiliriz.

(..D..) Bir resmi dilimlere ayırırsak resim tarayıcı tarafından daha kolay yüklenir.

20) Aşağıdaki Soruları Doğru (D) ve Yanlış (Y) olarak cevaplayınız.

(..D..) Maskeler, bir nesnenin ya da görüntünün belirli bölgelerini gösterir veya gizler.

(..D..) Metinler maske olarak kullanılabilir.

(..Y..) Katmanlar panelinden maske eklenemez.

(..D..) Vektör maskesi oluşturulurken Düzenle/Maske Olarak Yapıştır yolu izlenir.

(..Y..) Katman panelinden maskeleme yapılacağı durumlarda maske rengi olarak tüm renkler kullanılabilir.

Grafik ve Animasyon Çalışma Soruları 2

download-1

Grafik ve Animasyon Deneme Sınavları ve Çalışma Soruları Arşivi İçin Tıklayınız...

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bilisimizle.com - Bilişim Teknolojileri, Yazılım, Kodlama, Donanım, Elektronik, Eğitim Videoları, Deneme Sınavları, Öğretmen Evrak, Ders Notları... | 2016-2022