Bilişim İzle | Bilişim Teknolojileri Sitesi

Metotlarla Çalışabilme

Metotlarla Çalışabilme etkinliğinde İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi Staj Dosyası Konuları kapsamında metot kavramı, metot çeşitleri ve metotlarla ilgili uygulama faaliyetleri gibi staj dosyasına yazılacak konuları içerir. Yazımızın sonunda dosyaların indirme linkleri mevcuttur.

Metotlarla Çalışabilme

Metotlarla Çalışabilme Etkinliği

Metotlarla Çalışabilme etkinliğinde İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi Staj Dosyası Konuları kapsamında metot kavramı, metot çeşitleri ve metotlarla ilgili uygulama faaliyetleri gibi staj dosyasına yazılacak konuları içerir. Yazımızın sonunda dosyaların indirme linkleri mevcuttur.

Metotlar belirli işlemleri yerine getiren kod bloklarıdır. Aynı kodların tekrar tekrar kullanılması gereken durumlarda büyük kolaylık sağlamaktadır. Oluşturulan metot, ismiyle çağırılarak içerisinde bulunan kod bloklarının çalıştırılması sağlanır. Metotların yapısı temel olarak şu şekildedir.

Metot Yapısı
Metot Yapısı

Yukarıda görmüş olduğunuz yapıyı incelendiğinde;

Metotların erişim biçiminin yazılması zorunlu değildir.

Yazılmadığı takdirde private olarak kabul edilir.

İstenirse privatepublicstatic vs.. erişim tipini belirleyebilirsiniz.

Geri dönüş tipinin metot tanımlanırken mutlaka belirtilmesi gerekir. Burada metottan geriye herhangi bir değer dönmeyecekse void anahtar sözcüğü kullanılmalıdır. Eğer geriye bir değer döndürülecek ise geri dönecek değerin türü  (string, int, double, List<>,vs..) belirtilmelidir. Geriye değer döndüren metotlarda geriye döndürülecek değer return anahtar kelimesiyle bildirilmelidir. Metot ismi ise metodumuza bizim belirleyeceğimiz metodun yapacağı işi kısaca özetleyen bir isim olabilir. Örnek olarak “Temizle”, “AlanHesapla”, “Topla”  gibi isimler verilebilir. Son olarak parametre kısmına gelelim.

Bir metot parametreli veya parametresiz olabilmektedir. Eğer metot parametre almıyorsa yani dışarıdan değer verilmeyecekse “( )” parantez açılıp kapatılarak  metot oluşturulur.

Metot Çeşitleri
Metot Çeşitleri

Görüleceği gibi 4 farklı şekilde metot oluşturup kullanabiliriz.

1.Geriye Değer Döndürmeyen ve Parametre Almayan metotlar.

2.Geriye Değer Döndürmeyen ve Parametre Alan metotlar.

3.Geriye Değer Döndüren ve Parametre Almayan metotlar.

4.Geriye Değer Döndüren ve Parametre Alan metotlar.

Şimdi bu yazdıklarımızı nasıl uygulayacağımıza bakalım. Dikdörtgenin alanını hesaplayan bir metodu 4 farklı şekilde de tanımlayalım.

Geriye Değer Döndürmeyen ve Parametre Almayan Metot Kullanarak Alan Hesabı yapalım.
Metodumuz aşağıdaki şekilde olacaktır. Görüleceği gibi void anahtar sözcüğü kullanılarak metodun bir değer döndürmediğini belirtiyoruz. Bütün işlemler metot içerisinde yapılmıştır.

Metot tanımlama kısmı.

private static void Hesapla( )
    {
      Console.Write("Kısa kenarı girin :");
      int kk=Convert.ToInt32(Console.ReadLine( ));
      Console.Write("Uzun kenarı girin :");
      int uk=Convert.ToInt32(Console.ReadLine( ));
      int alan=kk*uk;
      Console.WriteLine("Alan = {0}", alan);
    }

Ana programda ise metodu şu şekilde çağırabiliriz.

static void Main(string[ ] args)
    {
      Hesapla( );
      Console.ReadKey( );
    }

Kodlarımızın tamamı:

class Program
  {
    private static void Hesapla( )
    {
      Console.Write("Kısa kenarı girin :");
      int kk=Convert.ToInt32(Console.ReadLine( ));
      Console.Write("Uzun kenarı girin :");
      int uk=Convert.ToInt32(Console.ReadLine( ));
      int alan=kk*uk;
      Console.WriteLine("Alan = {0}", alan);
    }
 
    static void Main(string[ ] args)
    {
      Hesapla( );
      Console.ReadKey( );
    }
  }

Geriye Değer Döndürmeyen ve Parametre Alan Metot

class Program
  {
    private static void Hesapla(int kisa, int uzun)
    {
      
      int alan=kisa*uzun;
      Console.WriteLine("Alan = {0}", alan);
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Kısa kenarı girin :");
      int kk = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Uzun kenarı girin :");
      int uk = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Hesapla(kk,uk);
      Console.ReadKey();
    }
  }

Geriye Değer Döndüren ve Parametre Almayan Metot

class Program
  {
    private static int Hesapla( )
    {
      Console.Write("Kısa kenarı girin :");
      int kk = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Uzun kenarı girin :");
      int uk = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int alan=kk*uk;
      return alan;
    }
 
    static void Main(string[] args)
    {
      int sonuc = Hesapla( );
      Console.WriteLine("Alan = "+ sonuc);
      Console.ReadKey();
    }
  }

Geriye Değer Döndüren ve Parametre Alan Metot

class Program
  {
    private static int Hesapla(int kisa,int uzun)
    {
      int alan=kisa*uzun;
      return alan;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Kısa kenarı girin :");
      int kk = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Uzun kenarı girin :");
      int uk = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int sonuc = Hesapla(kk,uk);
      Console.WriteLine("Alan = "+ sonuc);
      Console.ReadKey();
    }
  }

Görüleceği üzere 4 farklı şekilde metot kullanarak aynı işi yapan metotlarımızı oluşturduk. Burada önemli olan bizim için hangisinin kullanımı programımız açısından esneklik sağlayacaktır ve işimizi görecektir? Önemli olan buna karar vermek olacaktır. Programlarımızı derleyip çalıştırdığımızda çıkan sonuçların hepsinde aynı olduğu görülecektir.

alan_hesabi_console_ciktisi

UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Soru-1 Girilen Sayının Tek mi-Çift mi Olduğunu kontrol eden programı metot kullanarak yapınız.

Soru-2 Klavyeden Girilen İki sayıdan hangisinin büyük olduğunu geriye değer gönderen metot kullanarak yapınız.

Soru-3 Klavyeden birim fiyatı ve indirim oranı girilen malın indirimli fiyatını hesaplayıp ekrana yazan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak.)

Soru-4 Bir araca ait gittiği yol ve gidiş süresi klavyeden girildiğinde ortalama hızı hesaplayıp ekrana yazan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)

Soru-5 Üç Kenar uzunluğu girilen üçgenin çeşidini bulan programı geriye değer göndermeyen metot kullanarak yapınız.

Soru-6 A2+B2 işlemi için FORMUL adında bir metot oluşturarak A ve B değerleri gönderilerek geriye işlemin sonucunu gönderen metodu oluşturunuz ve Klavyeden girilen A ve B değerlerini metoda göndererek formülün sonucunu ekrana yazdıran C# programını yazınız.

SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

Soru-1 Girilen Sayının Tek mi-Çift mi Olduğunu kontrol eden programı metot kullanarak yapın.

static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Bir Sayı Girin");
      int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      tekmiciftmi(sayi);      
      Console.ReadKey();
    }
    static void tekmiciftmi(int a)
    {
      if (a % 2 == 0)
      {
        Console.WriteLine("Sayı Çİft");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Sayı Tek");
      }
    }

Soru-2 Klavyeden Girilen İki sayıdan hangisinin büyük olduğunu geriye değer gönderen metot kullanarak yapınız.

alan_hesabi_console_ciktisi
static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Birinci Sayıyı girin");
      int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("İkinci Sayıyı girin");
      int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int buyuk=kucukbuyuk(sayi1, sayi2);
      Console.WriteLine("Girilen büyük sayı=" + buyuk);
      Console.ReadKey();
    }
    static int kucukbuyuk(int a, int b)
    {
      if (a > b)
      {
        return a;
      }
      else
      {
        return b;
      }
    }

Soru-3 Klavyeden birim fiyatı ve indirim oranı girilen malın fiyatını hesaplayıp ekrana yazan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)

static void indirimli_fiyat(int fiyat, int indirim)
    {
      Console.Write("İndirimli fiyat {0} liradır", fiyat-(indirim*fiyat/100));
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int n_fiyat, indirim_orani;
      Console.Write("malin fiyatını giriniz.......:");
      n_fiyat= Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
       Console.Write("İndirim oranını giriniz.......:");
      indirim_orani= Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      indirimli_fiyat(n_fiyat, indirim_orani);
      Console.ReadKey();
    }

Soru-4 Bir araca ait gittiği yol ve gidiş süresi klavyeden girildiğinde ortalama hızı hesaplayıp ekrana yazan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)

static void hiz(int yol, int sure)
    {
      Console.Write("Aracın ortalama hızı {0} KM/S",yol/sure);
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int alinan_yol, zaman;
      Console.Write("Gidilen yolu giriniz.......:");
      alinan_yol= Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
       Console.Write("Süreyi giriniz.......:");
      zaman= Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      hiz(alinan_yol, zaman);
      Console.ReadKey();
    }

Soru-5 Üç Kenar uzunluğu girilen üçgenin çeşidini bulan programı geriye değer göndermeyen metot kullanarak yapınız.

static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Birinci Kenar");
      int k1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("İkinci Kenar");
      int k2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Üçüncü Kenar");
       int k3 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      ucgenbul(k1,k2,k3);
      Console.ReadKey();
    }
    static void ucgenbul(int a,int b,int c)
    {
      if (a == b && a == c && b == c)
      {
        Console.WriteLine("EşKenar");
      }
      else if (a != b && a != c && b != c)
      {
        Console.WriteLine("Çeşit Kenar");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("İkiz Kenar");
      }
    }

Soru-6 A2+B2 işlemi için FORMUL adında bir metod oluşturarak A ve B değerleri gönderilerek geriye işlemin sonucunu gönderen metodu oluşturunuz ve Klavyeden girilen A ve B değerlerini metoda göndererek formülün sonucunu ekrana yazdıran C# programını yazınız.

static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("A'yı giriniz");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());
 
      Console.WriteLine("B'yı giriniz");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());
 
      Console.WriteLine(formul(a, b));
      Console.ReadKey();
    }
    static int formul(int A, int B)
    {
      int SONUC;
      SONUC = (A * A) + (B * B);
      return SONUC;
    }

Metotlarla Çalışabilme

Metotlarla Çalışabilme

İşletmelerde Mesleki Eğitim ( İşletmelerde Beceri Eğitimi ) Arşivi İçin Tıklayınız…

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bilisimizle.com - Bilişim Teknolojileri, Yazılım, Kodlama, Donanım, Elektronik, Eğitim Videoları, Deneme Sınavları, Öğretmen Evrak, Ders Notları... | 2016-2022