Bilişim İzle | Bilişim Teknolojileri Sitesi

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 3

Programlama Temelleri Çalışma Soruları-3 dersine ait 1.dönem 1.yazılı sınavına hazırlık soruları bulunmaktadır. Buradaki çalışma soruları Programlama Temelleri dersine ait Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği modülündeki konuları kapsamaktadır.

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 3

Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği Modül Çalışma Soruları

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 3 dersine ait 1.dönem 1.yazılı sınavına hazırlık soruları bulunmaktadır. Buradaki çalışma soruları Programlama Temelleri Sınav Soruları olarak kullanılabilir ve buradaki sınav hazırlık soruları Programlama Temelleri dersine ait Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği modülündeki konuları kapsamaktadır. Bu konular şunlardır;

BİLİŞİM ETİĞİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

 • BİLİŞİM ETİĞİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Programlama Temelleri Sınav Soruları (Hazırlık) Programlama Temelleri Çalışma Soruları 3

Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği İle İlgili Sorular

1-) Bilişim Etiği Nedir? Tanımlayınız.

Bilişim etiği; Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımının doğru ve iyi bir şekilde yapılması demektir.

2-) Bilgisayar kullanımı etik ilkeleri nelerdir?

 • Bilgisayarı kullanırken başkalarına zarar vermemek
 • Diğer bilgisayar kullanıcılarının dosyalarına izinsiz müdahale etmemek
 • Bilgisayarı hırsızlık amaçlı kullanmamak
 • Bilgisayar ile doğu olmayan bilgileri yaymamak
 • Lisanslı yazılım kullanmak
 • Başkalarının bilgisayarındaki bilgileri izin almadan kullanmamak

3-) İnternet etiği nedir?

İnternet’i doğru ve etkin kullanmak için dış dünyadaki gibi uyulması gereken kurallara uyulmasıdır.

4-) İnternet ve e-posta kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?

 • Disk alanınızın dolmamasına dikkat ediniz.
 • İstenmeyen mesajları engelleyin, silin.
 • Kayıtlı mesaj sayısını en az seviyede tutun.
 • Posta hesabınızdaki önemli mesajların kopyasını kişisel bilgisayarınızda da saklayın.
 • Gönderdiğiniz mesajların kötü niyetli kişilerin eline geçip sizi zor durumda bırakabileceğini unutmayın. Bu nedenle bu tarz mesajlar göndermeyin.
 • Bilgisayarınızı güncel tutun ve mutlaka bir virüslerden korunma programı kullanın.
 • Bilmediğiniz kişilerden gelen e-postalarla kaynağı belli olmayan e-postaları açmayın ve hemen silin.
 • Bilgisayarınıza olabilecek saldırılara karşı güvenlik önlemlerinizi alınız. Çok özel bilgilerinizi bilgisayarınızda bulundurmayınız.

5-) Bilgi güvenliği nedir?

Bilgi güvenliği, bilginin izinsiz bir biçimde erişilip kullanılması, değiştirilmesi, web ortamında yayımlanması veya silinmesini önlemek üzere alınan önlemdir.

6-) Bilgi güvenliğinin ilkeleri nelerdir?

 • Gizlilik
 • Veri Bütünlüğü
 • Süreklilik
 • İzlenebilirlik/Kayıt Tutma
 • Kimlik Sınaması
 • Güvenilirlik
 • İnkar Edememe

7-) Siber suç nedir?

Siber Suç, bilişim sistemlerinin güvenliğini, verilerini veya kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlardır.

8- ) İstismar nedir?

İstismar, yaş ve cinsiyet fark etmeksizin herhangi birinin yaşamına yönelik olarak yapılan kötülüklerdir.

9-) Bilgisayar ağı ve aygıtlarını hedef alan suçlar nelerdir?

 • Bilgisayar virüsleri
 • Hizmet-dışı bırakma saldırıları
 • Kötü amaçlı yazılım

10-) Bilgisayar ağları ve aygıtları kullanılarak işlenen suçlar nelerdir?

 • Siber izleme
 • Dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı
 • Bilgi çalma (Fotoğraflar, dosyalar vb.)
 • Kişisel ağ bilgilerinin çalınması (Kullanıcı adı, giriş şifresi, kredi kartı bilgileri vb.)

11-) Siber suç ve istismarı önleme yolları nelerdir?

 • Hukuki Yöntemler
 • Polisiye Yöntemler
 • Teknik Yöntemler
  • Adli Bilişim 
  • Siber Güvenlik
   • Güvenlik Duvarı “Firewall” Yazılımları
   • IPS/IDS saldırı önleme ve izleme sistemleri
   • Anti-virüs yazılımları
   • Anti-spam yazılımları
   • İçerik filtreleme yazılımları
   • Kayıt takip yazılımları
   • Kriptolama – şifreleme yazılımları

12-) Bilişim hukuku nedir?

Bilişim Hukuku, bilişim teknolojileri araçlarının kötüye kullanımı ile insanlara zarar verilmesini önlemek için ortaya çıkan bir hukuk dalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Sorular

13-) İş Sağlığı ve Güvenliği nedir? Tanımlayınız.

Çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirlerin tümüne “İş Sağlığı ve Güvenliği” denir.

14-) İş kazası nedir?

İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaya “İş kazası” denir.

15-) Meslek hastalığı nedir?

Mesleki risklere maruz kalmak suretiyle ortaya çıkan hastalıklara “meslek hastalığı” denir.

16-) İş Sağlığı ve Güvenliğinin amacı nedir?

 • Tehlike ve riskleri önlemek
 • Çalışanları korumak
 • İşyeri ve üretim güvenliğini sağlamak
 • Ekolojik çevreye zarar vermemek

17-) İlk Yardım nedir?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak yapılan uygulamalara “ilkyardım” denir.

18-) İl yardımın amacı nedir?

 • Yaşamı koruma ve sürdürülmesini sağlama
 • Durumun kötüleşmesini engelleme
 • İyileşmesini kolaylaştırma

19-) İlk Yardımın ABC’si nedir?

 • (= Airway) Soluk yolunun açılması.
 • (= Breathing) Solunumun düzeltilmesi.
 • (= Circulation) Dolaşımın etkinliğini sağlama

20-) Kimyasalların sağlık ve güvenlik açısından oluşturduğu riskler nelerdir?

 • Yangın
 • Patlama riskleri
 • Parlayıcı veya zehirli sıvıları
 • Buharların
 • Gazların
 • Yeni kimyasalların ortama yayılma olasılığı

21-) Fiziksel risk faktörleri nelerdir?

Soğuk, sıcak, nem, gürültü, titreşim, alçaklık ve yükseklik, güneş ışınlarının azlığı veya çokluğu, fiziksel çevrenin başlıca öğeleridir.

22-) Yanma olayının oluşması için gerekli olan etmenler nelerdir?

 • Yanıcı Madde
 • Isı
 • Oksijen

23-) Yanma çeşitleri nelerdir?

 • Yavaş Yanma
 • Kendi Kendine yanma
 • Hızlı yanma
 • Parlama – Patlama Şeklinde yanma
 • Detonasyon (infilak)

24-) Yangın tipleri nelerdir? Örnekler veriniz.

 • A sınıfı yangınlar: Kâğıt, ahşap, kumaş, kâğıt gibi katı madde yangınları.
 • B sınıfı yangınlar: Akaryakıt, solvent, tiner gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınları
 • C sınıfı yangınlar: Metan propan, LPG gibi yanıcı ve parlayıcı gaz yangınları
 • D sınıfı yangınlar: Magnezyum, sodyum, alüminyum gibi metal yangınları
 • E sınıfı yangınlar: Elektrik yangınları

25-) Hangi tip yangın hangi tür yangın söndürücü ile söndürülür?

Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücüler : A, B, ve C sınıfı yangınlarda etkilidir.

Karbondioksitli (CO2) Yangın Söndürücüler : B ve C sınıfı yangınlarda etkilidir.

Köpüklü Yangın Söndürücüler : A, B ve C sınıfı yangınlarda etkilidir.

Halokarbonlu (HCFC) Yangın Söndürücüler : B ve C sınıfı yangınlarda etkilidir.

26-) Yangının fark edilmesindeki oluşum safhaları nelerdir?

 • İlk aşamasında, KOKU,
 • İkinci aşamasında, DUMAN,
 • Üçüncü aşamasında, ALEV görülür.

27-) Yangınların sebepleri nelerdir?

 • İhmal
 • Tedbirsizlik
 • Emir ve Talimatlara Aykırı Hareket
 • Bilgisizlik
 • Kazalar
 • Sabotaj
 • Sirayet
 • Tabii olaylar (Doğa kaynaklı yıldırım, sıcaklık vb.)

28-) Yangın söndürmede sıklıkla kullanılan maddeler nelerdir?

 • Su
 • Kuru Kimyevi Toz
 • Köpük
 • Karbondioksit (CO2)
 • Kum

29-) Elektrik kazalarının nedenleri nelerdir?

 • İzolasyonun bozulması.
 • Kısa devre meydana gelmesi.
 • Elektrik tesisatının yetkili ehliyete sahip kişilerce yapılmaması.
 • Çalışanların ve çalıştıranların işlerini benimsememesi.
 • Çalışanlara yeterli KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) verilmemesi ve çalışanların KKD kullanmaması.
 • Çalışanın talimat almadan görevi dışında arızaya müdahale etmesi.
 • Kendine aşırı güvenmek.
 • Yetersiz ve hatalı araç gereç kullanmak.
 • İş disiplinine uymamak (şakalaşmak, verilen emre uymamak).

30-) Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) nelerdir?

 • Baş Koruyucuları : Baret, bone, saç filesi vb.
 • Kulak Koruyucuları : Tıkaçlar vb.
 • Göz Ve Yüz Koruyucuları: Yüz siperleri, gözlükler vb.
 • Solunum Sistemi Koruyucuları : Maskeler, dalgıç donanımı vb.
 • El Ve Kol Koruyucuları : Eldivenler vb.
 • Ayak Ve Bacak Koruyucuları : Ayakkabı, çizme vb.
 • Cilt Koruyucuları : Koruyucu kremler vb.
 • Gövde Ve Karın Bölgesi Koruyucuları : Yelek, ceket, önlük vb.
 • Vücut Koruyucuları : Tulum vb.

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 3 PDF indir.

download-1

Programlama Temelleri

Ders Notları ve Çalışama Soruları Arşivi İçin Tıklayınız…

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bilisimizle.com - Bilişim Teknolojileri, Yazılım, Kodlama, Donanım, Elektronik, Eğitim Videoları, Deneme Sınavları, Öğretmen Evrak, Ders Notları... | 2016-2022