Bilişim İzle | Bilişim Teknolojileri Sitesi

Kodlama Öncesi Hazırlıkları Yapabilme

Kodlama Öncesi Hazırlıkları Yapabilme etkinliğinde bilgisayarın çalışma mantığı, sayı sistemleri arasında dönüşüm yapabilme, bir yazılımda olması gereken temel özellikler, yazılım çeşitleri, algoritma, akış diyagramları, programlama yazılımı ve uygulama faaliyetleri gibi staj dosyasına yazılacak konuları içerir.

Kodlama Öncesi Hazırlıkları Yapabilme

Kodlama Öncesi Hazırlıkları Yapabilme Etkinliği

Kodlama Öncesi Hazırlıkları Yapabilme etkinliğinde bilgisayarın çalışma mantığı, sayı sistemleri arasında dönüşüm yapabilme, bir yazılımda olması gereken temel özellikler, yazılım çeşitleri, algoritma, akış diyagramları, programlama yazılımı ve uygulama faaliyetleri gibi staj dosyasına yazılacak konuları içerir.

Bilgisayarın Çalışma Mantığı

Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen, sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir makinedir.

Bilgisayar ortamında dört çeşit sayı sistemi kullanılmaktadır. Bunlar;

 • İkilik sayı sistemi(Binary) 0,1
 • Sekizlik sayı sistemi(Oktal) 0,1,2,3,4,5,6,7
 • Onluk sayı sistemi(Desimal) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
 • Onaltılık sayı sistemi(Heksadesimal) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

2’li sistemden 10’lu sisteme dönüştürme:

ÖRNEK:

(101101)2 = 1×25 + 0x24 + 1×23 + 1×22 + 0x21 + 1×20 = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = (45)10

10’lu sistemden 2’li sisteme dönüştürme:

ÖRNEK: 10’lu tabandaki 53 sayısını ikili tabana çeviriniz?

53=1×25+1×24+0x23+1×22+0x21+1×20

53= 32 +  16 +   0   +   4  +   0  + 1 = (110101)2

2’li sistemden 8’li sisteme dönüştürme:

(11001111011101)2 sayısını sekizli sayı sistemine dönüştürelim. Üçerli kümelere ayırma ve eksik bitleri tamamlama sonucunda,

011 001 111 011 101

 3     1     7    3     5

Her bir kümenin temsil ettiği sekizli sayı yazılırsa

(11001111011101)2 = (31735)8 eşitliği elde edilir.

8’li sistemden 2’lik sisteme dönüştürme

(567)8 sayısını ikilik sisteme çevirelim

5=101              6=110              7=111              567=(101110111)2

2’li sistemden 16’lı sisteme dönüştürme

(11001111011101)2 sayısını onaltılı sayı sistemine dönüştürelim. Dörderli kümelere ayırma ve eksik bitleri tamamlama sonucunda,

0011 0011 1101 1101

  3       3      D      D

Her bir kümenin temsil ettiği onaltılı sayı yazılırsa

(11001111011101)2 = (33DD)16 eşitliği elde edilir.

16’lı sistemden 2’lik sisteme dönüştürme

(3A8F)16 sayısını ikilik sisteme çevirelim.

(3A8F)16 = (0011101010001111)2

Bir Yazılımda Olması Gereken Temel Özellikler

Doğruluk: Yazılımın belirtilmiş ihtiyaçlarını karşılamasıdır.

Güvenilirlik: Gerekli işlevi ne hassaslıkla yerine getireceği beklentisidir.

Verimlilik: İşlevin gerçekleştirilmesi için kullanılması gereken bilgisayar kaynakları ve kod miktarıdır.

Güvenlik(Bütünlük): Yazılım ve bilgilerine, istenmeyen insanlarca ulaşımın ne derece engellenebildiğidir.

Kullanılabilirlik: Programın öğrenilmesi, çalıştırılması, girdi hazırlama ve çıktı yorumlama işlemlerinin kolaylık derecesidir.

Hata bulma kolaylığı: Hatanın yerini bulma ve düzeltme kolaylığıdır.

Esneklik: Yazılımda değişiklik yapma kolaylığıdır.

Taşınabilirlilik: Programın farklı donanımlarda ve yazılım sistemi ortamlarında kullanılmasıdır.

Tekrar kullanılabilirlik: Yazılım tamamının ya da bir bölümünün farklı bir uygulamada kullanılabilmesidir.

Birlikte çalışabilirlik: Bir yazılım sisteminin diğerleri ile bağlantı sağlaması kolaylığıdır.

Yazılım Çeşitleri

Bilgisayar yazılımları genel olarak 2 ana grupta incelenebilir.

Sistem yazılımları (system software) : Bilgisayarı yöneten, denetleyen, kontrol eden yazılımlardır.

Örneğin: Linux, Pardus, Windows vb.

Uygulama yazılımları (application software) : Belli bir alana ve uygulamaya ilişkin olarak kullanıcılar için geliştirilmiş yazılımlardır.

Örneğin: Kelime işlemci programları, web hazırlama araçları, programlama araçları vb.

Programlama Dili Çeşitleri

Yüksek seviye programlama ile yazılan projelerin kaynak kodları kısa, derlenmiş hâlleri ise uzun olur. Çalışma hızları ise yavaştır.

Alçak seviye programlama ile yazılan projelerin kaynak kodları uzun, derlenmiş hâlleri ise kısadır olur. Çalışma hızları ise en yüksek seviyededir.

Programlama dillerini seviyelerine göre 5 ana gruba ayırabiliriz:

Çok yüksek seviyeli diller ya da görsel diller: Access, Foxpro, Paradox,Xbase,Visual Basic, Oracle Forms

Yüksek seviyeli diller (Bunlara algoritmik diller de denir.): Fortran, Pascal, Basic, Cobol

Orta seviyeli diller: C, C++(C Plus) , C#(C Sharp) Orta seviyeli diller daha az kayıpla makine diline çevrilebildiğinden daha hızlı çalışır.

Alçak seviyeli programlama dilleri: Sembolik makine dili (Assembler).

Makine dili: En aşağı seviyeli programlama dilidir (Saf makine dili tamamen 1 ve 0 lardan
oluşuyor.) .

Algoritma

Algoritma, verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların hiçbir yoruma yer vermeksizin açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı ile ifadesidir.

Algoritma yazım aşamaları

 • Problemi Tanımlama
 • Problemi Geliştirme
 • Sisteme Uyumluluğunu Tespit Etme (Girdi-Çıktı Belirleme)
 • Çözümü Kâğıt Üzerinde Gösterme (Prototip Oluşturma)
 • Çözümü Deneme
 • Çözümü Geliştirme
 • Oluşabilecek Hatalar

Akış diyagramı: Herhangi bir problem için oluşturulan algoritmanın, görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline “akış diyagramı” denir.

Akış Diyagramı Şekilleri
Akış Diyagramı Şekilleri

Programlama Yazılımı Visual Studio Arayüzü

Visual Studio’ yu açtığımız zaman karşımıza çıkan ilk sayfada 1.Bölümde açılır menüler bulunmaktadır. 2. bölümde yer alan “New Project” bölümünden yeni bir proje sayfası açabilirsiniz. “Open Project” bölümünden eski projelerinizi açabilirsiniz. 3.Bölümden ise daha önce üzerinde çalıştınız projeleriniz hiyerarşi ile sıralanır.

visual_studio_new_project
Visual Studio New Project
Visual Studio Open Project
Visual Studio Open Project

Yeni bir proje açmak için “File” menüsünün “New” bölümünde “Project” e tıklıyoruz. Kısa yol olan “Ctr+Shift+N” de kullanılabilir.

Visual Studio New Project Console Seçimi
Visual Studio New Project Console Seçimi

Açılan pencerede karşımıza birden çok seçenek çıkıyor. Biz sol taraftaki “Visual C#” menüsündeki “Console Applications” seçiyoruz. Eğer C# Forms ile kod yazacaksanız “Windows Form Applications” seçiniz. Name bölümünden projenize bir isim verebilirsiniz. Locations bölümünden de projenizi kaydedeceğiniz yeri seçebilirsiniz. Projeniz ile ilgili her şeyi ayarladıktan sonra OK butonuna tıklıyoruz.

Visual Studio Kod Yazım Alanı
Visual Studio Kod Yazım Alanı

Karşınıza artık kod yazabileceğiniz bir sayfa açılacak. İmlecin bulunduğu iki parantez arasına C# kodlarınızı yazabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETLERİ

1-) Aşağıdaki sayı dönüşümlerini yapınız.

Dönüşüm İşlemleriDönüşüm İşlemleri ÇözünCevaplar
(110011110)2(……………………………)10(414)10
(255)10(……………………………)2(11111111)2
(773)8(……………………………)2(111111011)2
(110011110)2(……………………………)8(636)8
(110011110)2(……………………………)16(19E)16

2-) Adınızı ekrana 10 defa yazdıran programın algoritmasını yazınız.

Adım 1. BAŞLA
Adım 2. Sayac=1
Adım 3. EKRANA YAZ "ALİ"
Adım 4. Sayac = Sayac+1
Adım 5. EĞER Sayac<=10 İSE GİT Adım 3
Adım 6. DUR

3-) Yazdığınız algoritmaya ait akış şemasını çiziniz.

c#_console_ali_5_akis_semasi

4-) Visual Studio programını açınız. Projenize isim olarak “isim_yaz” yapınız ve masaüstüne kayıt ediniz. Ardından yukarıdaki programın kodlarını çalışacak şekilde gerekli değişken tanımlamalarını yaparak yazınız, çalıştırınız.

int sayac = 1;
git:
Console.WriteLine("ALİ");
sayac=sayac+1;
if (sayac <= 10)
goto git;
Console.ReadKey();

5-) Yazdığınız programı kayıt edip test ediniz.

c#_console_ali_5_akis_cevap

Kodlama Öncesi Hazırlıkları Yapabilme

Kodlama Öncesi Hazırlıkları Yapabilme

İşletmelerde Mesleki Eğitim ( İşletmelerde Beceri Eğitimi ) Arşivi İçin Tıklayınız…

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bilisimizle.com - Bilişim Teknolojileri, Yazılım, Kodlama, Donanım, Elektronik, Eğitim Videoları, Deneme Sınavları, Öğretmen Evrak, Ders Notları... | 2016-2022