Bilişim İzle | Bilişim Teknolojileri Sitesi

Ofis Programları Çalışma Soruları (MS Word)

07.11.2018
87.318

Ofis Programları Çalışma Soruları (MS Word) Kelime işlemci programına ait ders notları ve çalışma soruları

Ofis Programları Çalışma Soruları (MS Word)

Microsoft Word Çalışma Notları ve Soruları-1

Ofis Programları Çalışma Soruları (MS Word) isimli yazımızdaki içerikler bilisimizle.com tarafından hazırlanmıştır. 

Ofis Programları Çalışma Soruları (MS Word) Microsoft Word Çalışma Notları

Giriş Şeridi

Ofis Programları Çalışma Soruları (MS Word) - Giriş Şeridi
1. Yazı tipi değiştirme15. Seçili metni üstü çizili yap
2. Yazı tipi boyutu değiştirme16. Seçili metni alt simge yap
3. Yazı tipi boyutunu arttırma ve azaltma17. Seçili metni üst simge yap
4. Büyük/küçük harf değiştirme18. Metin efektleri
5. Biçimlendirmeyi temizleme19. Metin vurgu rengi
6. Madde işareti ekleme20. Metin rengi değiştir
7. Numaralandırma ekleme21. Metni sola hizala
8. Çok düzeyli liste ekleme22. Metni ortala
9. Listede girintiyi azalt23. Metni sağa hizala
10. Listede girintiyi artır24. Metni iki yana hizala
11. Sırala25. Satır ve paragraf aralıklarını ayarla
12. Seçili metni kalın yap26. Gölgelendirme
13. Seçili metni yatık yap27. Kenarlık
14. Seçili metni altı çizili yap

Ekle Şeridi

Ofis Programları Çalışma Soruları (MS Word) - Ekle Şeridi 1_1
Ofis Programları Çalışma Soruları (MS Word) - Ekle Şeridi 1_2
1. Kapak sayfası ekleme11. Çalışmaya üstbilgi ekleme
2. Boş sayfa ekleme12. Çalışmaya altbilgi ekleme
3. Sayfayı bitirmek için sayfa sonu13. Sayfa numarası ekleme
4. Tablo ekleme14. Metin kutusu ekleme
5. Bilgisayardaki resimleri ekleme15. Sık kullanılan metinleri ekleme
6. Küçük resim ekleme16. Dekoratif metinleri ekleme
7. Değişik şekiller ekleme17. Çalışmanın ilk harfini büyütür
8. SmartArt grafiği ekleme18. Matematiksel denklem ekleme
9. Grafik ekleme19. Simge ekleme
10. Diğer programların ekran görüntüsünü ekle

Sayfa Düzeni Şeridi

Ofis Programları Çalışma Soruları (MS Word) - Sayfa Düzeni Şeridi
1. Word’ün kullanılan tema ayarlarını değiştirme7. Sayfaya fligran yazı veya resim ekler.
2. Kenar boşluklarını değiştirme8. Sayfa rengini değiştirir.
3. Sayfa yönlendirme (yatay, dikey)9. Sayfaya kenarlık verir.
4. Kâğıt boyutunu değiştirme10. Sol ve sağ girinti değerini değiştirir.
5. Sayfayı sütunlara ayırma11. Paragraflar arasındaki boşlukları
6.
a. Kesmeler: Sayfa/bölüm sonu ayarlaması için kullanılır.
b. Satır numaraları: Her satıra bir numara verir.
c. Heceleme: Sözcüğün heceleri arasında satırları keser.

Hızlı Erişim Araç Çubuğu

Ofis Programları Çalışma Soruları (MS Word) - Hızlı Erişim Araç Çubuğu
1. Hızlı erişim çubuğuna kısayol ekle5. Baskı önizle ve yazdır
2. Kaydet6. Yinele
3. Hızlı Yazdır7. Geri Al
4. Yeni belge aç

Dosya Menüsü

Ofis Programları Çalışma Soruları (MS Word) - Dosya MenüsüKaydet: Yaptığımız çalışmaları kaydetmemizi sağlar.
Farklı Kaydet: Çalışmamızı farklı bir isim ve türde kaydetmemizi sağlar.
Aç: Önceden kaydedilmiş çalışmanın açılmasını sağlar.
Kapat: Çalışma sayfasını kapatır.
Bilgi: Sayfa özellikleri yazan kişi v.b. hakkında bilgileri görmemizi sağlar.
En Son: En son üzerinde çalıştığımız dosyaları gösterir.
Yeni: Boş bir sayfa açar.
Yazdır: Belirlenen ayarlarla yazdırma işini yapar.
Kaydet ve Gönder: Kayıt işlemini yapar ve e-posta olarak gönderir.
Yardım: Microsoft Word Yardım’ı açar.
Seçenekler: MS Word gelişmiş ayarlar seçeneklerini açar.
Çıkış: MS Word programını kapatır.

Ofis Programları Çalışma Soruları (MS Word) Microsoft Word Çalışma Soruları

1-Word’de yeni bir belge açmak için gerekli kısayol tuşu nedir? Ctrl+N
2-Word’de varolan bir dosyayı açmak için gerekli kısayol tuşu nedir? Ctrl+O
3-Word’de belgeyi farklı kaydetmek için gerekli kısayol tuşu nedir? F12
4-Word’de yazım ve dil bilgisi için kullanılacak kısayol tuşu nedir? F7
5-Word’de belge içinde kelime bulmak için hangi kısayol tuşu kullanılır? Ctrl+F
6-Word’de belge içinde kelime değiştirmek için hangi kısayol tuşu kullanılır? Ctrl+H
7- Şekildeki simgenin adı nedir? Office düğmesi
8- Şekildeki simge belge görünümlerinden hangisidir? Sayfa düzeni
9- …………..Belgenin kağıt üzerindeki görünümüne en yakın olan, dokümandaki içeriklerin belgede nasıl göründüğünü görebilmemizi sağlayan, üst ve alt bilgileri düzenlemeye, kenar boşluklarını ayarlamaya ve çizimler ve nesnelerle çalışmaya yarayan bölümdür. Noktalı kısma ne gelmelidir? Sayfa düzeni
10-  Şekildeki simgenin adı nedir? Yakınlaştır
11- ………………: Özellikle uzun yazılı belgelerin, üzerinde değişiklik yapmadan, sayfanın düzenini değiştirerek ve yazı tipi görünümünü geliştirerek metnin ekrandan okunmasını sağlamak için kullanılır. Noktalı kısma ne gelmelidir? Tam ekran okuma
12-Word 2003 ve altının dosya uzantısı nedir? .doc
13-Word 2007 ve üzerinin dosya uzantısı nedir? .docx
14- Şekildeki simge …………… için kullanılır. Noktalı kısma ne gelmelidir? Yeni belge açmak
15- Şekildeki simge …………… için kullanılır. Noktalı kısma ne gelmelidir? Belgeyi kaydetmek
16- Sadece bir veya birkaç harfi büyük yazmak veya sadece bir veya birkaç harfi küçük yazmak için …………, sürekli büyük harfle yazmak için ………. tuşunu kullanırız. Noktalı kısımlara ne gelmelidir? Shift/Capslock
17- Klavyedeki rakamların üzerindeki ikinci karakterleri yazmak için …………., tuşun sağ altındaki üçüncü karakterleri yazabilmek içinse ……… tuşunu kullanacağız. Noktalı kısımlara ne gelmelidir? Shift/Alt
18- Sadece bir kelimeyi seçmek için imleç seçilmek istenen kelimenin üzerine getirilir ve farenin sol tuşuna kaç kez tıklanır? İki
19- Bir paragrafı seçmek için paragraf üzerine farenin sol tuşu ile kaç kez tıklanır? Üç
20-Bir metnin tamamını seçmek için hangi kısayol tuşu kullanılır? Ctrl+A
21-Seçilen metni kesmek için hangi kısayol tuşu kullanılır? Ctrl+X
22- Seçilen metni kopyalamak için hangi kısayol tuşu kullanılır? Ctrl+C
23- Seçilen metni yapıştırma için hangi kısayol tuşu kullanılır? Ctrl+V
24- Şekildeki simge …………… için kullanılır. Noktalı kısma ne gelmelidir? Kes
25- Şekildeki simge …………… için kullanılır. Noktalı kısma ne gelmelidir? Kopyala
26- Şekildeki simge …………… için kullanılır. Noktalı kısma ne gelmelidir? Yapıştır
27-Yapılan işlemi geri almak için hangi kısayol tuşu kullanılır? Ctrl+Z
28- Yapılan işlemi yinelemek için hangi kısayol tuşu kullanılır? Ctrl+Y
29- Şekildeki simgeler sırasıyla ne için kullanılır? Geri Al-Yinele
30- Şekildeki simge seçili metni ………….. yazı tipinde yazmamızı sağlar. Noktalı
kısma ne gelmelidir?
Kalın
31- Şekildeki simge seçili metni ………….. yazı tipinde yazmamızı sağlar. Noktalı kısma ne gelmelidir? İtalik
32-  Şekildeki simge seçili metni ………….. olarak yazmamızı sağlar. Noktalı kısma ne gelmelidir? Altı çizili
33- Şekildeki simge seçili metni ………….. olarak yazmamızı sağlar. Noktalı kısma ne gelmelidir? Üstü çizili
34- Şekildeki simge seçili metni ………….. olarak yazmamızı sağlar. Noktalı kısma ne gelmelidir? Alt Simge
35- Şekildeki simge seçili metni ………….. olarak yazmamızı sağlar. Noktalı kısma ne gelmelidir? Üst Simge
36-   Şekildeki simge seçili metnin ………….. ‘ni değiştirmemizi sağlar. Noktalı kısma ne gelmelidir? Vurgu rengi
37- Şekildeki simge seçili metnin ………….. ‘ni değiştirmemizi sağlar. Noktalı kısma ne gelmelidir? Yazı Tipi Rengini
38- Word’de yer alan  kısmı yazının ……. ve …………. değiştirmemizi sağlar. Noktalı kısma ne gelmelidir? Yazı Tipini/Boyutunu
39-Word’de   şekildeki simgelerin işlevi sırası ile nelerdir? Sola Hizala, Ortala, Sağa
Hizala, İki Yana Yasla
40- Word ‘de  şekildeki simgenin görevi ……………….. ayarlamaktır. Noktalı kısma ne gelmelidir? Satır ve paragraf aralığı
41- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Madde İşaretleri
42- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Numaralandırma
43- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Sıralama
44- Şekildeki simgenin işlevi ……………. İle ilgilidir. Noktalı kısma ne gelmelidir? Sütunlar
45- …………: Seçili metne tıklandığında internet adresine, yazılan metinde başka bir sayfa veya başlığa gidilmek isteniyorsa köprü seçeneği seçilir ve açılan pencereden ilgili adres yazılır. Noktalı kısma ne gelmelidir? Köprü
46- …….. bilgi ve ……….bilgi dokümanın sayfa sınırlarının dışında kalan başlık, tarih ve sayfa numaralarının eklenebileceği kısımdır. Noktalı kısma ne gelmelidir? Üst/Alt
47-Word’de Üst ve Alt bilgi sekmesinde yer alan   şekildeki simgenin işlevi nedir? Sayfa numarası ekleme
48-   Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Yönlendirme
49- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Kenar boşlukları
50-Yazdırmanın kısayol tuşu nedir? Ctrl+P
51-   Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Yazdırma
52-   Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Baskı önizleme ve yazdır.
53- 1 ve 5. Sayfa aralığındaki sayfaları yazdırmak için yazdırma aralığı nasıl belirtilmelidir? 1-5
54- 1 ve 5. sayfayı yazdırmak için yazdırma aralığı nasıl belirtilmelidir? 1,5
55 1-5 ve 120. sayfayı yazdırmak için yazdırma aralığı nasıl belirtilmelidir? 1-5,120
Ofis Programları Çalışma Soruları (MS Word) - Word Tablo Ekle56- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Tablo Ekle
57-Tabloda satır ve sütün’un kesiştiği yerin adı nedir? Hücre
58- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Hücreleri birleştir
59- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Hücreleri böl
Ofis Programları Çalışma Soruları (MS Word) - Word Tablo Çiz60- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Tablo çiz
Ofis Programları Çalışma Soruları (MS Word) - Word Tablo Sil61- Şekildeki simgenin Word’de tablo nesnesindeki işlevi nedir? Sil
62- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Resim ekle
63- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Küçük resim ekle
Ofis Programları Çalışma Soruları (MS Word) - Word Grafik Ekle64- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Grafik ekle
65- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Metin kutusu ekle
66- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Wordart ekleme
67- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Denklem ekleme
68- Şekildeki simgenin Word’de işlevi nedir? Simge ekleme
69- Şekildeki simge Word’de ……………… eklemek için kullanılır? Noktalı kısma ne gelmelidir? Bağlantı
70- “¿ “ gibi klavyede olmayan karakterleri sayfamıza eklemek için izlenmesi gereken yol nedir? Ekle-Simgeler-Simge

Ofis Programları dersine ait MS Excel Ders Notları ve Sınav Sorularına ulaşmak istiyorsanız tıklayınız.

Ofis Programları Test Sınavlarımıza Baktınız Mı?

Online Test Sınavları Arşivi İçin Tıklayınız…

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. miraç dedi ki:

  çalışma notlarınızda dosya menüsünde bazı açıklamaları yanlış yapmışsınız ayrıca 52. soruda ki cevap ile hızlı erişim çubuğundaki açıklaması eşleşmio

  1. bilisimizle dedi ki:

   Uyarınız için teşekkür ediyorum. Gerekli düzeltmeyi yaptım.

 2. CEREN dedi ki:

  BEATİFUL

 3. Hamza dedi ki:

  Hayat kurtaran bilgiler

Bilisimizle.com - Bilişim Teknolojileri, Yazılım, Kodlama, Donanım, Elektronik, Eğitim Videoları, Deneme Sınavları, Öğretmen Evrak, Ders Notları... | 2016-2022