Bilişim İzle | Bilişim Teknolojileri Sitesi

Kategori: 10.Sınıf

Sunu Hazırlama Yazılımını Kullanabilme etkinliğinde İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi Staj Dosyası Konuları kapsamında power point...
Elektronik Tablolama Yazılımını Kullanabilme etkinliğinde İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi Staj Dosyası Konuları kapsamında Excel Elektronik...
Kelime İşlemci Yazılımını Kullanabilme etkinliğinde İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi Staj Dosyası Konuları kapsamında word kelime...
Metotlarla Çalışabilme etkinliğinde İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi Staj Dosyası Konuları kapsamında metot kavramı, metot çeşitleri...
Kontrol Deyimlerini Kullanabilme etkinliğinde İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi Staj Dosyası Konuları kapsamında karar kontrol deyimleri,...
Basit Kodlar Yazabilme etkinliğinde değişkenler, sabitler, değişken isimlendirme kuralları, veri tipleri, c# operatörleri, ve basit...
Kodlama Öncesi Hazırlıkları Yapabilme etkinliğinde bilgisayarın çalışma mantığı, sayı sistemleri arasında dönüşüm yapabilme, bir yazılımda...
Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliğine Uygun Kuralları Belirleyebilme etkinliğimizde Etik kavramı, etik ilkeler, Bilişim Etiği...
Bilişimde İleri Teknolojiyi Kullanabilme etkinliğimizde Bulut Bilişim (cloud computing), Büyük Veri (Big Data) ve Bulut...
Ağ Kurulumunu Yapabilme isimli etkinliğimizde Ağ İletişimi, Ağ Topolojileri, Ağ Bağlantı Tipleri, Ağ Çeşitleri, Ağ...
İşletim sisteminin yönetimini yapabilme etkinliği kapsamında denetim masasının özellikleri, denetim masası araçlarının tanıtılması, sistem güvenlik...
İşletim Sisteminin Kurulumunu Yapabilme isimli etkinliği yapabilmek için öncelikle Rufus ile önyüklemeli bir Windows 10...
Bilgisayarın dış donanım birimlerinin montajının nasıl yapıldığını resimli olarak okuyabilirsiniz.
Bilgisayarın iç donanım birimlerinin montajının nasıl yapıldığını resimli olarak uygulayabilirsiniz.
Ağ Temelleri-Ağ Tasarımı adlı yazımızda Ağ İletişimi, Ağ Topolojileri, Ağ Bağlantı Tipleri, Ağ Çeşitleri, Ağ...
C# Diziler-Array isimli yazımızda dizi (array) nedir? Nasıl dizi oluşturulur? Diziye nasıl değer girilir? Dizileri...
Web Tarayıcılarının Kullanımı Bilişim Teknolojilerinin Temelleri dersinin İşletim Sisteminin Kullanımı modülünde işlenen bir konudur. Web...
Ağ Topolojilerinde Kullanılan Semboller Bilişim Teknik Resmi dersinin Mesleki Çizimler modülünde işlenen bir konudur. Ağ...
Bilisimizle.com - Bilişim Teknolojileri, Yazılım, Kodlama, Donanım, Elektronik, Eğitim Videoları, Deneme Sınavları, Öğretmen Evrak, Ders Notları... | 2016-2022