Bilişim İzle | Bilişim Teknolojileri Sitesi

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 4

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 4 dersine ait 1.dönem 1.yazılı sınavına hazırlık soruları bulunmaktadır. Buradaki çalışma soruları Programlama Temelleri dersine ait Kodlamaya Hazırlık modülündeki konuları kapsamaktadır.

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 4

Kodlamaya Hazırlık Modül Çalışma Soruları

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 4 dersine ait 1.Dönem ve 1.dönem 1.yazılı sınavına hazırlık soruları bulunmaktadır. Buradaki çalışma soruları Programlama Temelleri Sınav Soruları olarak kullanılabilir ve buradaki sınav hazırlık soruları Programlama Temelleri dersine ait  Kodlamaya Hazırlık modülündeki konuları kapsamaktadır. Burada yer alan soruların tamamı bilisimizle.com tarafından hazırlanmıştır. Bu konular şunlardır;

KODLAMAYA HAZIRLIK

 • PROGRAMLAMANIN YAPI TAŞLARI
  • Bilgisayarın Çalışma Mantığı
  • Yazılım
  • Programlama Araçları
 • ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMI
  • Algoritma Yazım Aşamaları
  • Akış Diyagramı
 • PROGRAMLAMA YAZILIMI

Programlama Temelleri Sınav Soruları (Hazırlık)

Programlamanın Yapı Taşları İle İlgili Sorular

1-) Bilgisayarın çalışma mantığını kısaca açıklayınız.

Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen, sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir makinedir.

2-)Makine Dili Nedir?

Makine dili, işlemcinin verilen komutlar doğrultusunda çalıştırılmasını sağlayan ve işlemci mimarisine göre değişen en alt seviyedeki programlama dilidir. Bu dil 0 ve 1’lerden oluşur.

3-) “Instruction Cycle” ne anlama gelmektedir? Kısımları nelerdir?

Her emrin yerine getirilmesine Instruction Cycle denir. 4 kısımdan oluşur;
Fetch: Bir sonraki emri hafızadan getir.
Decode: Emrin ne demek istediğini çöz.
Execute: Emir yerine getirilir, işlem yapılır.
Store: Sonucu sakla.

4-) Bilgisayar ortamında kullanılan sayı sistemleri nelerdir?

 • İkilik sayı sistemi(Binary)
 • Sekizlik sayı sistemi(Oktal)
 • Onluk sayı sistemi(Desimal)
 • Onaltılık sayı sistemi(Heksadesimal)

5-)Derleyici ne işe yarar? Açıklayınız.

Bir programlama dilinde yazılmış olan kaynak kodu başka bir dile (genellikle makine koduna) çevirmeye yarar.

6-) Yazılım nedir? Tanımlayınız.

Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir.

7-) Bir yazılımda olması gereken temel özellikler nelerdir?

 • Doğruluk
 • Güvenilirlik
 • Verimlilik
 • Güvenlik(Bütünlük)
 • Kullanılabilirlik
 • Hata bulma kolaylığı
 • Esneklik
 • Taşınabilirlilik
 • Tekrar kullanılabilirlik
 • Birlikte çalışabilirlik

8- )Yazılım çeşitleri nelerdir?Örnekler vererek açıklayınız.

Sistem yazılımları (system software) : Bilgisayarı yöneten, denetleyen, kontrol eden yazılımlardır. Örnek: Linux, Pardus, Windows vb.

Uygulama yazılımları (application software) : Belli bir alana ve uygulamaya ilişkin olarak kullanıcılar için geliştirilmiş yazılımlardır. Örnek: Kelime işlemci programları, web hazırlama araçları, programlama araçları vb.

9-) Programlama dillerinin görevi nedir? Açıklaynız.

Programlama dilleri, bilgisayara neyi, ne zaman, nasıl yapacağını belirten deyim ve komutlar içerir.
Programlama dilleri insanlarla bilgisayarlar arasında tercümanlık görevi yapar.

10-)Programlama dillerini oluşturan kısımlar nelerdir? Açıklayınız.

 • Genel komutlar: Programlama dilinin anlayacağı komutlar.
 • Gelişmiş komutlar: Genel komutları kullanarak oluşturulmuş komutlar.
 • API komutları: İşletim sisteminin sunduğu özellikleri kullanan komutlar.
 • Derleyici komutları: Komut içinde çalışmayıp derleme esnasında alınan bilgilere göre derleme yapılmasını sağlar.
 • Aktif nesneler: “Buton, Menü, Gösterge çubuğu ve Tabpanel” gibi bileşenlerin genel adıdır.

11-)Programlama dillerini seviyelerine göre yazınız ve örnekler veriniz.

 • Çok yüksek seviyeli diller ya da görsel diller
  Access, Visual Basic, Oracle Forms
 • Yüksek seviyeli diller (Bunlara algoritmik diller de denir.)
  Fortran, Pascal, Basic, Cobol
 • Orta seviyeli diller
  C, C++(C Plus) , C#(C Sharp)
 • Alçak seviyeli programlama dilleri
  Sembolik makine dili (Assembler).
 • Makine dili
  En aşağı seviyeli programlama dilidir (Saf makine dili tamamen 1 ve 0 lardan oluşur.)

Algoritma ve Akış Diyagramı ile İlgili Sorular

12-)Algoritma nedir? Tanımlayınız.

Algoritma, verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların hiçbir yoruma yer vermeksizin açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı ile ifadesidir.

13-)Algoritma yazım aşamaları nelerdir?

 • Problemi Tanımlama
 • Problemi Geliştirme
 • Sisteme Uyumluluğunu Tespit Etme (Girdi-Çıktı Belirleme)
 • Çözümü Kağıt Üzerinde Gösterme (Prototip Oluşturma)
 • Çözümü Deneme
 • Çözümü Geliştirme
 • Oluşabilecek Hatalar

14-) İki sayının toplamını bulan ve ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız.

Çözüm:

Birinci sayı için X
İkinici sayı için Y
Ortalama için Toplam kullanılırsa;

Adımlar:

A1 : Başla
A2 : X ve Y değerini gir.
A3 : Toplam = X+Y
A4 : Toplam değerini yaz.
A5 : Dur.

15-) İki sayının ortalamasını bulan programın algoritmasını yazınız.

Çözüm:

Birinci sayı için X
İkinici sayı için Y
Ortalama için Ort kullanılırsa;

Adımlar:

A1 : Başla
A2 : X ve Y değerini gir.
A3 : Ort = (X+Y)/2
A4 : Ort değerini yaz.
A5 : Dur.

16-) Kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanını hesaplayan programın algoritmasını yazınız. Kenar uzunlukları negatif olarak girildiği durumda veri girişi tekrarlanacaktır.

Çözüm:

Toplam adı için Top
Ortalama adı için Ort
Girilen sayılar için X
Arttırma için Sayac kullanılırsa

Adımlar:

A1 : Top = 0, Sayac = 0
A2 : X değerini gir.
A3 : Top= Top+X
A4 : Sayac = Sayac +1
A5 : Eğer Sayac <5 ise A2’ye git.
A6 : Ort= Top/5
A7 : Top ve Ort değerlerini yaz.
A8 : Dur.

17-)Akış diyagramı nedir? Tanımlayınız.

Herhangi bir problem için oluşturulan algoritmanın, görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline “Akış Diyagramı” denir.

18-)Aşağıdaki akış diyagramlarının anlamlarını yanlarına yazınız.

Akış Diyagramlarının Anlamları

19-) Dikdörtgenin alanını bulan programın algoritmasını yazınız, akış şemasını çiziniz.

Değişken Tanımlama:

Dikdörtgenin Kısa Kenarı       : a

Dikdörtgenin Uzun Kenarı      : b

Dikdörtgenin Alanı                  : Alan

Algoritma:

A1: Başla

A2: Kenarları gir, a, b

A3: Alan=a*b

A4: Alan’ı yaz

A5: Dur

Akış Şeması:

Dikdörtgen Alan Akış Şeması
Dikdörtgenin Alanı Akış Şeması

Programlama Yazılımı ile İlgili Sorular

20-) IDE nedir? Açıklayınız.

IDE: Tümleşik geliştirme ortamı (Integrated development environment), bilgisayar programcılarının hızlı ve rahat bir şekilde yazılım geliştirebilmesini amaçlayan, geliştirme sürecini organize edebilen birçok araç ile birlikte geliştirme sürecinin verimli kullanılmasına katkıda bulunan araçların tamamını içinde barındıran bir yazılım türüdür.

21-) Visual Studio C#’da aşağıdaki özellikleri açıklayınız.

Auto hide(otomatik gizle): Panelin, fare üzerindeyken görünmesi ve fare çekildikten sonra gizlenmesidir.
Dockable(sabitlenebilir): Panelin, Visual Studio ortamı içinde bir yerde sabitlenebilme özelliğidir.
Floating(kayan): Kayan paneller herhangi bir yere sabitlenemez. Ancak her sayfanın üstünde durur ve böylece sürekli görünür.

22-) Aşağıdaki araçlar Visual Studio C# yazılımı Solution Explorer panelinde bulunmaktadır.Bu araçların görevlerini yanlarına yazınız.

Visual Studio Solution Explorer

Refresh (Yenile)

Show All Files (Bütün Dosyaları Göster)

Properties (Özellikler)

View Code (Kodu Göster)

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 4 PDF indir. download-1

Programlama Temelleri

Ders Notları ve Çalışama Soruları Arşivi İçin Tıklayınız…

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bilisimizle.com - Bilişim Teknolojileri, Yazılım, Kodlama, Donanım, Elektronik, Eğitim Videoları, Deneme Sınavları, Öğretmen Evrak, Ders Notları... | 2016-2021