Bilişim İzle | Bilişim Teknolojileri Sitesi

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 6

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 6 dersine ait 2.Dönem 1.yazılı sınavı ve 2.dönem 2.yazılı sınavına hazırlık soruları. Programlama Temelleri dersine ait Kontrol Deyimleri modülündeki konuları kapsamaktadır.

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 6

Kontrol Deyimleri Modül Çalışma Soruları

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 6 dersine ait 2.Dönem 1.yazılı sınavı ve 2.dönem 2.yazılı sınavına hazırlık soruları bulunmaktadır. Buradaki çalışma soruları Programlama Temelleri dersine ait Kontrol Deyimleri modülündeki konuları kapsamaktadır. Bu konular şunlardır;

KONTROL DEYİMLERİ

 • KARAR KONTROL DEYİMLERİ
  • İf-Else Deyimi
  • İç-İçe İf İfadesi
  • Switch-Case Deyimi
 • DÖNGÜ DEYİMLERİ
  • Döngü Çeşitleri
   • For Döngüsü
   • While Döngüsü
   • Do-While Döngüsü
   • Foreach Döngüsü
  • Jump (Dallanma-Atlama) Komutları
   • Break Anahtar Sözcüğü
   • Continue Anahtar Sözcüğü
   • Goto Anahtar Sözcüğü
   • Return Anahtar Sözcüğü
 • DİZİLER
  • Dizi Oluşturma
  • Diziye Değer Girme
  • Diziyi Yazdırma
  • Bazı Dizi Özellikleri ve Metotları
   • Length
   • Clear
   • Reverse
   • Sort
   • IndexOf
  • Dinamik Diziler
   • Capacity Özelliği
   • Count Özelliği
   • Add Metodu
   • Insert Metodu
   • Remove Metodu
   • RemoveAt Metodu

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 6 – Karar Kontrol Deyimleri ile İlgili Sorular

1-) If-Else deyimi hangi durumlarda kullanılır? Açıklayınız.

If-Else deyimi bir programın akışını kontrol etmek için kullanılır. Belirli bir şarta göre yapılması istenilen işlemler, If-Else deyimi kullanılarak gerçekleştirilir.

2-) Aşağıdaki kodların True ya da False sonuç verme durumlarını yanlarına yazınız. ( x=12, y=5, z=”bilisim” olduğu kabul edilecek.)

Kod
Sonuç
if ( x>20 )True
if ( x==12 && z==”Bilisim” )False
if ( y<10 || x>20 )True
if ( x<=12 || y>=20 ) True
if ( “bilisim”==z && y==12 ) False

3-) Switch-Case deyimi nasıl çalışır? Açıklayınız.

Switch içindeki bir deyimin değeri, sabitlerden oluşan bir listede peş peşe test edilir. Deyimin değeri sabitlerden birisiyle eşleşince, bu eşleşmeyle ilgili işlemler gerçekleştirilir.

4-) Switch-Case yapısının önemli kurallarından 2 tanesini yazınız.

 • Case anahtar sözcüğünün yanındaki ifadeler sabit olmak zorundadırlar. Bu ifadeler içerisinde değişken bulunamaz.
 • Case ifadeleri herhangi bir tam sayı sabiti, karakter veya string sabiti olabilir.
 • Default durumunu istediğimiz yere yazabiliriz. Aynı şekilde case ifadelerini de istediğimiz sırada yazabiliriz.
 • Bir switch bloğunda iki veya daha fazla sayıda aynı değere sahip case ifadesi bulunamaz.
 • Bir switch bloğunda default case olmak zorunda değildir.
 • Akış herhangi bir case ifadesine geldiğinde, akış farklı bir case ifadesine yönlendirilmek istenirse goto anahtar sözcüğü kullanılır.

5-) Bilgisayarın tarih bilgisini kullanarak hangi günde olduğumuzu ekrana yazdıran programın kodlarını switch-case kullanarak yazınız.

6-) Kullanıcıya kaçıncı ayda olduğunu soran ve bu bilgiye göre hangi mevsimde olduğumuzu ekrana yazdıran programı switch-case kullanarak yazınız.

7-) Döngü nedir? C# ‘da kaç çeşit döngü vardır adlarını yazınız.

Döngü: Döngüler bir program içerisinde belirli işlerin defalarca yapılmasını sağlayan komut bloklarıdır.
4 tip döngü vardır. Bunlar:

 • for döngüleri
 • while döngüleri
 • do while döngüleri
 • foreach döngüleri

8- ) For döngüsünün çalışmasını açıklayınız? Kullanımını yazınız.

Belirlenen başlangıç değerinden itibaren belirtilen koşul sağlanana kadar içine yazıldığı kod parçasını ardı ardına çalıştıran döngü çeşididir.

Kullanımı:

9-) Kullanıcının girdiği metni 10 kez alt alta yazdıran programın kodlarını for döngüsü ile yazınız.

10-) 1 ile 40 arasındaki çift sayıları toplayarak sonucu ekrana yazdıran programın kodlarını for döngüsü ile yazınız. (40 dahil)

11-) While döngüsünün çalışmasını açıklayınız? Kullanımını yazınız.

Koşul sağlandığı sürece yani doğru (true) olduğunda dönmeye devam eden, koşul sağlanmadığı zaman yani yanlış ( false ) olduğunda sonlanan bir döngüdür.

Kullanımı:

12-) Kullanıcının girdiği sayının kaç basamaklı olduğunu bulan ve ekrana yazdıran programın kodlarını while döngüsü kullanarak yazınız.

13-) Sıfır girilinceye kadar bir sayı girmemizi isteyen programın kodlarını while döngüsü ile yazınız.

14-) Do – While döngüsünün çalışmasını açıklayınız? Kullanımını yazınız.

Do içerisindeki yapılacak işler while içindeki koşuldan bağımsız olarak (koşul doğru veya yanlış bakılmadan) 1 defa çalıştırılır, sonra while içerisindeki koşul kontrol edilir. Eğer koşul doğru (true) ise do içerisindeki işler yapılmaya devam eder. Koşul sağlanmadığı zaman yani yanlış ( false ) olduğunda sonlanan bir döngüdür.

Kullanımı:

15-) Sıfır girilinceye kadar kullanıcının girdiği sayıları toplayan ve ekrana yazdıran programın kodlarını do-while döngüsünü kullanarak yazınız.

16-) Foreach döngüsünün çalışmasını açıklayınız? Kullanımını yazınız.

Foreach döngüsü dizi (Array) ve koleksiyon (collection) tabanlı nesneler için kullanılan bir döngüdür. Döngünün ne kadar döneceği dizinin eleman sayısına bağlı olarak program tarafından otomatik hesaplanır.

Kullanımı:

Tip: Buradaki tip koleksiyonun veri tipi ile aynı veya uyumlu olmak zorundadır.
Değişken: foreach döngüsü içerisinde koleksiyonda bulunan sıradaki elemanı temsil eder.
Koleksiyon: ArrayList ya da dizi gibi aynı tip verileri barındıran koleksiyon.

17-) İçerisinde 3 adet sınav puanı bulunan bir dizi tanımlayın ve bu dizinin içindeki sınav puanlarının toplamını bulup ekrana yazdıran programın kodlarını foreach döngüsü kullanarak yazınız.

18-) C# programlama dilinde Jump (Dallanma – Atlama) komutları nelerdir? Kısaca açıklayınız.

break: Döngülerden çıkmak için kullanılır.
continue: Döngünün başına dönmek için kullanılır.
goto: Koşulsuz atlama için kullanılır.
return: Metotlardan geriye bir değer döndürmek için kullanılır.

19-) Dizi (Array) nedir? Kısaca açıklayınız ve kullanımını yazınız.

Dizi (array), ortak isimle anılan aynı tipteki veriler topluluğudur.

Kullanımı:

20-) Dizi indeksi nedir? Açıklayınız.

Dizi indeksi (array index), bir elemanın dizi içerisindeki konumunu ifade eder.

21-) Haftanın günlerini içeren bir dizi tanımlayarak bu diziyi ekrana yazdıran kodları yazınız.

22-) Aşağıda dizilerde kullanılan bazı metotlar ve özellikler verilmiştir. Bunların ne iş yaptıklarını açıklayınız.

Length: Dizinin saklayabileceği toplam eleman sayısını veren ve int türünde bir değer veren özelliktir.

Clear: Belirtilen indeks aralığındaki tüm değerlerini temizler.

Reverse: Dizinin eleman sırasını tersine çevirir.

Sort: Dizinin elemanlarını küçükten büyüğe sıralar.

IdexOf: Dizi içerisinde arama yapar. Aranan değer bulunduysa geriye bulunduğu indeks numarasını, değer bulunamadıysa geriye -1 döndürür.

23-) Dinamik diziyi kısaca açıklayınız. Kullanımını yazınız.

Dinamik olarak artıp azalabilen değişken uzunluktaki dizilere dinamik dizi denir.

Kullanımı:

24-) Aşağıda dinamik dizilerde kullanılan bazı metotlar ve özellikler verilmiştir. Bunların ne iş yaptıklarını açıklayınız.

Özellikler

Capacitiy: ArrayList’in kapasitesini int türünde verir.

Count: ArrayList içerisindeki eleman sayısını int türünde verir.

Metotlar

Add: Bir nesneyi ArrayList’in sonuna eklemeye yarar.

Insert: Belirtilen indeks pozisyonuna nesneyi eklemeye yarar.

Remove: Belirtilen nesne ArrayList içerisinde varsa siler.

RemoveAt: İndeks değeriyle belirtilen pozisyondaki elemanı siler.

Sort: ArrayList içerisindeki elemanları sıralar.

25-) Diziler ile ilgili bilgilerden doğru ve yanlış olanları yanlarına yazınız.

( D ) Dinamik dizilerin kapasiteleri programın akışı esnasında değişebilir.
( D ) Programın akışı esnasında dizilerin türleri değiştirilemez.
( D ) Diziler, aynı tipteki değişkenleri tek bir ad altında saklarlar.
( Y ) Dinamik diziler içerisinde sadece tek tip veri saklayabiliriz.
( Y ) Programın akışı esnasında dizilerin kapasiteleri değiştirilebilir.

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 6 PDF indir.

download-1

Programlama Temelleri

Ders Notları ve Çalışama Soruları Arşivi İçin Tıklayınız…

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bilisimizle.com - Bilişim Teknolojileri, Yazılım, Kodlama, Donanım, Elektronik, Eğitim Videoları, Deneme Sınavları, Öğretmen Evrak, Ders Notları... | 2016-2021