Bilişim İzle | Bilişim Teknolojileri Sitesi

Basit Kodlar Yazabilme

Basit Kodlar Yazabilme etkinliğinde değişkenler, sabitler, değişken isimlendirme kuralları, veri tipleri, c# operatörleri, ve basit kodlar yazabilme uygulama faaliyetleri gibi staj dosyasına yazılacak konuları içerir.

Basit Kodlar Yazabilme

Basit Kodlar Yazabilme Etkinliği

Basit Kodlar Yazabilme etkinliğinde değişkenler, sabitler, değişken isimlendirme kuralları, veri tipleri, c# operatörleri, ve basit kodlar yazabilme uygulama faaliyetleri gibi staj dosyasına yazılacak konuları içerir.

Değişkenler

Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder.

Sabitler

Program boyunca sabit kalacak veriler için kullanılan tanımlamalardır.

Değişkenleri İsimlendirme Kuralları

  • Değişkenlerin isimleri alfabede bulunan karakterlerle veya _(alt çizgi) ile başlamalıdır. Ama ilk harf hariç diğer karakterler sayı olabilir.
  • Bazı programlama dilleri büyük ve küçük harf duyarlıdır. Yani Sayi, sayi ve SAYI hepsi ayrı değişken olarak algılanır.
  • Değişken isimleri birden fazla kelime olduğu zaman; kelimelerin arasına boşluk konmaz. Bu tür değişkenleri ya kelimeleri birleştirerek veya kelimeler arasına _(alt çizgi) karakteri koyarak isimlendiririz.
  • Değişkenlerin isimleri !, ?, {, ] gibi karakterler içeremez.
  • Programlama dili için tanımlanmış anahtar kelimelerini de değişken isimleri olarak kullanamayız.

Veri Tipleri

  • Sayısal Veri Tipleri

1-      Tamsayılar;

byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong

2-      Ondalıklı Sayılar

double, float decimal

  • Karaktersel Veri Tipleri

char, string 

  • Mantıksal Veri Tipleri

bool

  • Sınıflama Dışı Bir Veri Tipi

object

  • Tarihsel Veri Tipi

DateTime

C# Operatörleri

Programlama dillerinde tanımlanmış sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmamızı sağlayan karakter ya da karakter topluluklarına operatör denir.

C# Dilinde kullanılan matematiksel (aritmetiksel) operatörler

OperatörAçıklama
+Toplama
Çıkarma
*Çarpma
/Bölme
%Mod Alma
+ +1 Arttırma
– –1 Azaltma

C# Dilinde kullanılan atama operatörleri

Atama OperatörüÖrnek KullanımıMatematiksel İfadesiAçıklaması
= (Eşittir)sonuc=5Sonuc=5Sonucu 5’e eşitler.
+= (Topla Eşitle) sonuc+=5 sonuc=sonuc+5Sonucu önce 5 ile toplar sonra sonuca eşitler
-= (Çıkar Eşitle)sonuc-=5sonuc=sonuc-5 Sonucdan önce 5’i çıkarır sonra sonuca eşitler
*= (Çarp Eşitle)sonuc*=5sonuc=sonuc*5Sonucu önce 5 ile çarpar sonra sonuca eşitler
/= (Böl Eşitle)sonuc/=5sonuc=sonuc/5Sonucu önce 5’e böler sonra sonuca eşitler
%= (Mod Al Eşitle)sonuc%=5sonuc=sonuc%5Sonucun 5 ile bölümünden kalanını bulur ve sonuca eşitler

C# Dilinde kullanılan ilişkisel operatörler

OperatörAçıklama
==Eşitlik
Küçük
Büyük
<=Küçük Eşit
>=Büyük Eşit
!=Eşit Değil

C# Dilinde kullanılan mantıksal operatörler

OperatörAçıklama
&&Ve
||Veya
!Değil

Operatörlerin işlem önceliği sırası

BASİT KODLAR YAZABİLME UYGULAMALARI

1-) 10 Adet değişken tanımlayın bunlardan 5 tanesi doğru 5 tanesi hatalı olsun.

DeğişkenAçıklamaDeğişkenAçıklama
  Doğru  Hatalı
 Doğru Hatalı
 Doğru Hatalı
 Doğru Hatalı
 Doğru Hatalı

2-) Aşağıdaki tabloya 3 tane sabit tanımlaması yapın. (1.sıradaki size örnek olarak verilmiştir.)

Sıra NoSabit Tanımlama Örnekleri
1const double PI = 3.14;
const double PI;
2   
3   
4   

3-) Aşağıdaki değişkenlerin son durumlarını yazınız.

Kod BloğuDeğişkenlerin Son Değeri
int b; b=5; b+=5b=…………..
int a=3; a/=3; a*=5;a=…………..
int x,y; x=6; y=4; x+=y;x=…………..          y=…………..
int x=10; y=%x;x=…………..          y=…………..

4-) Aşağıdaki kod bloklarının ekran çıktılarını yazınız.

Kod BloğuEkran Çıktısı
int x=3;
Console.Write(x);
Console.ReadKey();
 
int x=15;
Console.Write(x++);
Console.ReadKey();
 
int x=6, y=5;
Console.Write(y);
Console.Write(x);
Console.ReadKey();
 
int x=2,y=0,z=10;
Console.Write(b+z);
z=x*5;
Console.Write(z);
Console.ReadKey();
 

5-) Aşağıdaki tabloya ad, soyad, sınıf ve okul numarası bilgilerini değişken tanımlaması yapmadan doğrudan ekrana yazdıran kod bloğunu yazınız.

6-) 5.Adımda yazdığınız her bir satırdaki koda açıklama satırları ekleyerek tekrardan yazınız.

7-) Aşağıdaki matematiksel işlemlerle ilgili kod bloğunun ekran çıktısını yazınız.

Kod BloğuEkran Çıktısı
int x=8, y=10;
Console.WriteLine(“x + y = {0}”, x + y);
Console.WriteLine(“x – y = {0}”, x – y);
Console.WriteLine(“x * y = {0}”, x * y);
Console.WriteLine(“x / y = {0}”, x / y);
Console.ReadKey();
 

8–) Aşağıdaki ilişkisel operatörlerle ilgili kod bloğunun ekran çıktısını yazınız.

Kod BloğuEkran Çıktısı
int x=10, y=2;
Console.WriteLine(“{0} > {1}       {2}”, x, y, x > y);
Console.WriteLine(“{0} < {1}       {2}”, x, y, x < y);
Console.WriteLine(“{0} >= {1}     {2}”, x, y, x >= y);
Console.WriteLine(“{0} <= {1}     {2}”, x, y, x <= y);
Console.WriteLine(“{0} == {1}     {2}”, x, y, x == y);
Console.WriteLine(“{0} != {1}      {2}”, x, y, x != y);
Console.ReadKey();
 

9-) Aşağıdaki mantıksal operatörlerle ilgili kod bloğunun ekran çıktısını yazınız.

Kod BloğuEkran Çıktısı
int x=5, y=1;
Console.WriteLine(x != 5 && y<0);
Console.WriteLine(x == 5 || y<8);
Console.WriteLine(!(x <=y);
Console.ReadKey();
 

Basit Kodlar Yazabilme

Basit Kodlar Yazabilme

İşletmelerde Mesleki Eğitim ( İşletmelerde Beceri Eğitimi ) Arşivi İçin Tıklayınız…

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bilisimizle.com - Bilişim Teknolojileri, Yazılım, Kodlama, Donanım, Elektronik, Eğitim Videoları, Deneme Sınavları, Öğretmen Evrak, Ders Notları... | 2016-2021