Bilişim İzle | Bilişim Teknolojileri Sitesi

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 3

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 3 Animasyon Temelleri modülündeki konulara ait 2.dönem 1.yazılı,2.dönem 2.yazılı sınav hazırlık soruları bulunmaktadır.

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 3

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 3 – Animasyon Temelleri Modül Çalışma Soruları

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 3 dersine ait 2.dönem 1.yazılı ve 2.dönem 2.yazılı sınavına hazırlık soruları bulunmaktadır. Buradaki çalışma soruları  Grafik Animasyon Çalışma Soruları olarak kullanılabilir ve Grafik Animasyon dersine ait Animasyon Temelleri modülündeki konuları kapsamaktadır. Bu konular şunlardır;

Animasyon Temelleri

  • Animasyon Temelleri
  • Grafikler
  • Metin İşlemleri
  • Semboller
  • Animasyon Oluşturma
  • Ses ve Videolar
  • Ek Özellikler

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 3 Sınav Soruları (Hazırlık)

1) Flash Animasyon yazılımında kullanılan programlama dili hangisidir?

Cevap: ActionScript

2) Aşağıda Flash arayüzü görülmektedir. Burada A-B-C-D-E-F-G-H ile gösterilen alanların adlarını yazınız.

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 3 Flash arayuzu

A: Menü Çubuğu B: Araçlar Paneli

C: Zaman Çizelgesi D: Eylemler Paneli

E: Sekme F: Sahne

G: Özellikler Paneli H: Diğer Paneller

3) Aşağıda Adobe Flash programına ait bir menü görülmektedir.Bu menünün görevi nedir?

Grafik Animasyon Çalışma Soruları 3 flah_calisma_alani_stili

Cevap: Çalışma alanı stilinin değiştirilmesini sağlar. İsterse kullanıcı kendi çalışma alanı düzenini oluşturup kayıt edebilir.

4) Panellerin açılıp kapatıldığı menü hangisidir?

Cevap: Pencere Menüsü

5) Aşağıda zaman çizelgesiyle ilgili bilgiler verilmiştir.Bu bilgiler ışığında aşağıdakileri doğru yanlış olarak cevaplayınız?

( Y ) Zaman çizelgesi 1000 karden oluşur, arttırılamaz.
( D ) Zaman çizelgesinde katmanlar klasörlerin içine atılabilirler.
( Y ) Zaman çizelgesine yeni kareler eklenemez.
( D ) Zaman çizelgesinde her katman için ayrı zaman çizelgesi oluşturulur.
( D ) Zaman çizelgesinde bir saniyede oynatılacak kare sayısı ayarlanabilir.

6) Adobe Flash programında birden fazla katman varsa hangi katmana nesne eklediğimizi nasıl anlarız?

Cevap: Hangi katmanda çalışıyorsak o katmanın yanında kalem işareti bulunur.

7) Adobe Flash Araçlar Paneli ile ilgili bilgilerden doğru ve yanlış olanları yanlarına yazınız.

( D ) Alt seçim aracı ile seçtiğimiz çizimleri değiştirebiliriz.
( D ) 45 derece açıya sahip çizgi için shift tuşuna basarak çizmeliyiz.
( D ) Üçgen çizmek için çokgen yıldız aracı seçilir ve kenar sayısı 3 yapılır.
( Y ) Çizilen bir dairenin çizildikten sonra konturu iptal edilemez.
( Y ) Araçlar panelinden hizalama yapılabilir.

8) Maske ne için kullanılır? Kısaca açıklayınız.

Cevap: Bir animasyon içerisinden katmanın sadece belirli bir alanındaki içeriğin görüntülenmesi istendiği zamanlarda kullanılır.

9) flash_metin_araci Yanda verilen 3 aracın isimlerini soldan sağa doğru a-b-c olacak şekilde yazınız.

a: Kalem Aracı b: Metin Aracı c: Çizgi Aracı

10) Adobe Flash programında kullanılabilecek Klasik Metin türleri nelerdir?

Cevap: a: Statik Metin b: Dinamik Metin c: Giriş Metni

11) Metin alanlarının kullanım amaçlarını kısaca açıklayınız.

Statik Metin: Sabit metin alanlarıdır. Değişmeyen sabit yazılarda kullanılır.

Dinamik Metin: Güncellenen yazılar için kullanılır. Fiyatlar, haberler, hava durumu gibi devamlı değişen metinler için kullanmak uygundur.

Giriş Metni: Kullanıcıya bilgi girişi yaptırılacağı durumlarda kullanır. Ad-Soyad, Adres, Telefon bilgilerinin alınması vb. durumlarda kullanılır.

12) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

( Y ) Animasyon yazılımı statik ve dinamik olarak iki metin türüne sahiptir.
( Y ) Metin alanları çok satırlı hâle getirilemez.
( D ) Metinlere link verilebilir.
( D ) Font gömme animasyon dosyasının boyutunu artırır.
( Y ) Dinamik metin alanları sabit metinler için kullanılır.

13) Sembol türleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Film Klibi: Yeniden kullanılabilen animasyon parçaları oluşturmak için kullanılır.

Düğme: Fare tıklamasıyla etkileşimli animasyonlar oluşturulmak istendiğinde kullanılır.

Grafik: Sabit görüntüler ile animasyon oluşturulacağı durumlarda bu sembol türü kullanılır.

15) flash_sembol_dugme Yanda bir düğme sembolüne ait bilgiler görülmektedir. Buna göre aşağıdaki düğme durumlarını açıklayınız.

Yukarı : Düğmenin herhangi bir hareket yapmadığı halidir yani boştaki halidir.

Üzeri : Düğmenin üzerine fare ile gelindiğindeki halidir.

Aşağı : Düğmenin üzerine fare ile tıklandığı andaki halidir.

Vuruş : Düğmenin tıklanabilir alanını belirler.

16) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

( D ) Semboller kütüphanede tutulur.
( Y ) Animasyon bir sembol türüdür.
( D ) Düğme sembolünün tıklama alanı belirlenebilir.
( D ) Bir şekli sembole dönüştürmek için F8 tuşu kullanılır.
( D ) Semboller sahne üzerinde çoğaltılabilir.

17) kare_anahtar_kare_bos_kare Şekilde A,B,C ve D ile gösterilen karelerin isimlerini ve oluşturmak için kısayol tuşlarını yazınız.

A: Anahtar Kare, Kısayolu: F6

B: İçerisinde sembol olan kare, Kısayolu: F5

C: Boş anahtar kare, Kısayolu: F7

D: İçerisinde sembol olmayan kare, Kısayolu: F5

18) Adobe Flash Animasyon türleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Ara Hareketler: Bir karedeki ve bir başka karedeki bir nesne için konum ve alfa saydamlığı gibi özellikleri ayarlamak üzere kullanılır.

Klasik Aralar: Ara hareketler gibidir. Klasik aralar, bazı özel animasyonlu efektlere olanak tanır. Klasik ara animasyonunda sadece anahtar kareler düzenlenebilir.

Ters Kinematik: Şekil nesnelerini uzatılıp, bükülmesini ve sembol örneklerinden oluşan grupların birbirine bağlamasını ve bu sayede onların birlikte doğal bir biçimde hareket etmelerinin sağlanmasına olanak tanır.

Şekil Araları: Bir şeklin başka bir şekle dönüştüğü animasyonu oluşturarak aradaki karelerin içine ara şekilleri tahmin ederek uygular.

Kare Kare Animasyon: Zaman çizelgesindeki her kare için farklı bir resim seçilmesine olanak tanır.

19) Aşağıda Flash programında oluşturulmuş animasyonlar görülmektedir. Görseldeki Animasyon türlerinin adlarını yanlarına yazınız.

Bileşen Görseli
Bileşen Adı
maske_katmani_animasyonu_
Maske ile Animasyom
ters_kinematik_animasyonu_Ters Kinematik
yol_boyunca_animasyon_olusturma_Bir Yol Boyunca Animasyon

20) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

( Y ) Kare hızı dakikadaki kare hızıyla ölçülür.
( D ) Düğmeye ses eklenebilir.
( Y ) Video dosyasını gömme işlemi dosya boyutunu etkilemez.
( D ) Her sahnenin kendine ait bir zaman çizelgesi vardır.
( Y ) Animasyon yazılımında varsayılan kare hız 12 fps’dir.

Grafik Animasyon Sınav Soruları

Arşivi İçin Tıklayınız…

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bilisimizle.com - Bilişim Teknolojileri, Yazılım, Kodlama, Donanım, Elektronik, Eğitim Videoları, Deneme Sınavları, Öğretmen Evrak, Ders Notları... | 2016-2021