Bilişim İzle | Bilişim Teknolojileri Sitesi

Grafik ve Animasyon Adobe Flash Hafta-8

19.03.2019
728

Grafik ve Animasyon Adobe Flash Hafta-8 Adobe Flash programında formlarda kullanacağımız bileşenleri inceleyeceğiz.

Grafik ve Animasyon Adobe Flash Hafta-8

Adobe Flash Bileşenler Paneli

Grafik ve Animasyon Adobe Flash Hafta-8 dersimizde web ortamları için animasyon hazırlamaya başlayacağız. Bu yazımızda Adobe Flash Formlarda kullanacağımız bileşenleri inceleyeceğiz.

FORMLAR

Animasyon yazılımında veri girişi için formlar kullanılmaktadır. Formları oluşturmak için animasyon yazılımı bileşenlerini kullanacağız.

Animasyon Bileşenleri

Animasyon yazılımı bileşenleri, bir animasyon belgesine belli bir yetenek ekleyen yeniden kullanılabilir, hazır bir modüllerdir.

Animasyona Bileşen Ekleme

Animasyon yazılımı bazı hazır bileşenler içerir. Bileşenlere, bileşenler panelinden ulaşılabilir. Kütüphanede olduğu gibi bileşen panelinden sahneye sürükle bırak yöntemi ile bileşenler kullanılabilir. Bileşenler istenirse ActionScript kodları ile de sahneye eklenebilirler.

Bileşenler panelini “Ctrl+F7” kısayolu ile veya “Pencere” menüsünden açabilirsiniz. Açtıktan sonra da sürükle bırak ile istediğiniz uygun bir yere taşıyabilirsiniz.

Adobe Flash Bileşenler Paneli

Bileşenlere Parametre Girme

Bileşenler sahneye eklendikten sonra bu bileşene ait özellikler parametre eklenerek değiştirilebilir. Parametre eklemek için özellikler panelinde yer alan bileşen parametreleri bölümü kullanılabilir. Bileşen parametresi her bileşen için farklılık göstermektedir ve her eklenen bileşen için ayrı ayrı girilmelidir. Aşağıda “Button” bileşenine ait parametreler görülmektedir.

Button Bileşeni Parametre Ekranı

Bileşen Çeşitleri

1. Button

Button bileşeni, kullanıcının uygulamada bir eylemi başlatmak için fare veya boşluk tuşu ile tıklayabileceği yeniden boyutlandırılabilir, dikdörtgen bir düğmedir. Button bileşenine özel bir simge eklenebilir. Button bileşenin davranışını basma yerine aç/kapa olarak değiştirilebilir. Aç/kapa Button bileşeni, tıklatıldığında basılı kalır ve tekrar tıklatıldığında basılmamış durumuna geri döner.

Button Bileşeni
Button Bileşeni Parametreleri

Emphasized : Bileşen vurgu eklemek için kullanılır.

Enabled : Bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır. Seçili ise bileşen aktif durumdadır.

Label : Bileşen üzerinde görülen metindir.

LabelPlacement : Bileşen metnin bileşenin neresinde gösterileceğini ifade eder. Metin Button bileşeninde standart üstünde gösterilir.

Selected : Animasyon başlatıldığında bileşenin seçilmiş halde gelmesi için kullanılır. Bu bileşen için kullanımı uygun değildir.

Toggle : Butona tıklandığında durum değişikliğini vurgular.

Visible : Bileşeni gizlemek/göstermek için kullanılır. Seçili ise bileşen görünür durumdadır.

2. CheckBox

CheckBox bileşeni, seçilebilen veya seçimi kaldırılabilen işaretleme kutularıdır. Seçildiğinde, onay işareti görüntülenir. CheckBox bileşenine bir metin etiketi eklenebilir ve bu metin etiketi CheckBox bileşeninin soluna, sağına, yukarısına veya aşağısına yerleştirilebilir.

CheckBox Bileşeni
CheckBox Bileşeni Parametreleri

Enabled : Bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır. Seçili ise bileşen aktif durumdadır.

Label : Bileşen üzerinde görülen metindir.

LabelPlacement : Bileşen metnin bileşenin neresinde gösterileceğini ifade eder. Metin Button bileşeninde standart üstünde gösterilir.

Selected : Animasyon başlatıldığında bileşenin seçilmiş halde gelmesi için kullanılır. Bu bileşen için kullanımı uygun değildir.

Visible : Bileşeni gizlemek/göstermek için kullanılır. Seçili ise bileşen görünür durumdadır.

3. ColorPicker

ColorPicker bileşeni, kullanıcının renk listesinden bir renk seçmesine olanak sağlar. İstenirse bu renk ActionScript kodları ile istenilen bir bölgeye uygulanabilir. Örneğin kullanıcının seçime bağlı olarak sahnedeki bir nesnenin renginde değişiklik yapabilme.


ColorPicker Bileşeni
ColorPicker Bileşeni Parametreleri


Enabled : Bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır. Seçili ise bileşen aktif durumdadır.

SelectedColor : Başlangıç rengini verir.

ShowTextField : Seçilen rengin renk kodunun gösterilmesini sağlar.

Visible : Bileşeni gizlemek/göstermek için kullanılır. Seçili ise bileşen görünür durumdadır

4. ComboBox

ComboBox bileşeni, kullanıcının açılır bir listeden tek bir seçim yapmasına olanak sağlar.

ComboBox Bileşeni
ComboBox Bileşeni Parametreleri

DataProvider : ComboBox bileşeni ögelerini düzenlemek için kullanılır.

Editable : Seçilen ögeyi değiştirmek için kullanılır.

Enabled : Bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır. Seçili ise bileşen aktif durumdadır.

Promt : Varsayılan olarak gösterilen ögeyi temsil eder. Eklenmediği taktirde ilk öge görünecektir.

Restrict : Girilecek karakterlere sınırlama getirmek için kullanılır.

RowCount : Bir kerede gösterilecek öge sayısını belirtir. Varsayılan 5’tir.

Visible : Bileşeni gizlemek/göstermek için kullanılır. Seçili ise bileşen görünür durumdadır.

ComboBox Bileşeni Parametreleri – Değerler İletişim Penceresi

A: İstediğiniz öge sayısı kadar + işaretini tıklayın.

B: Seçili ögeyi silmek için – işaretini tıklayın.

C: Ögelerin yerini değiştirmek için aşağı oklu kullanın.

D: Ögelerin yerini değiştirmek için yukarı oku kullanın.

5. DataGrid

DataGrid bileşeni, bir diziden veya DataProvider için bir diziye ayrıştırabileceğiniz harici bir XML dosyasından verileri çizerek satır ve sütun ızgarasında görüntülemenize olanak sağlar. DataGrid bileşeni, dikey ve yatay kaydırma, olay desteği (düzenlenebilir hücreler desteği dahil) ve sıralama yeteneklerini içerir.

DataGrid Bileşeni
DataGrid Bileşeni Parametreleri

ResizableColumns : Bu özellik işaretli olursa, üstbilgi satırında sütun bölücüleri sürükleyerek sütunları yeniden boyutlandırabilirsiniz.

SortableColumns : Bu özellik işaretli olursa, sütun üstbilgisi tıklatıldığında sütunun değerleri esas alınarak veriler sıralanır.

6. Label

Label bileşeni tek satırlık statik metin alanıdır. Kod ile değerleri değiştirilebilir. Label bileşeni, genellikle bir web sayfasında başka bir ögeyi veya etkinliği tanımlamak için tek bir metin satırı görüntüler.

Label Bileşeni
Label Bileşeni Parametreleri

Autosize : Bileşenin genişliğini girilen değere uygun şekilde otomatik olarak
ayarlamak için kullanılır.

Enabled : Bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır. Seçili ise bileşen aktif durumdadır.

htmlText : Bileşene HTML etiket eklemek için kullanılır.

Selectable : Bileşene ait etiketin seçilebilmesi için kullanılır.

Text : Bileşene etiket eklemek için kullanılır.

Visible : Bileşeni gizlemek/göstermek için kullanılır. Seçili ise bileşen görünür durumdadır.

7. List

List bileşeni, kaydırılabilir tek veya çoklu seçim listesidir. Liste bileşeni, diğer bileşenler dahil olmak üzere görüntüleme grafiklerini de görüntüleyebilir. Etiketler veya veri parametresi alanlarını tıklattığınızda görüntülenen Değerler iletişim kutusunu kullanarak listede görüntülenen ögeleri eklenebilir.

ComboBox bileşenine benzer bir bileşendir. Farkı, ögeleri açılır menü şeklinde değil de liste halinde sunar. Belirli bir öge sayısından sonra kaydırma çubukları ile diğer ögeler görüntülenebilir.

List Bileşeni
List Bileşeni Parametreleri

AllowMutipleSelection : List bileşeninde birden fazla seçim yapılmasını
etkinleştirmek için kullanılır.

DataProvider : List bileşeni ögelerini düzenlemek için kullanılır.

Enabled : Bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır. Seçili ise bileşen aktif durumdadır.

Visible : Bileşeni gizlemek/göstermek için kullanılır. Seçili ise bileşen görünür durumdadır.

List bileşeni ögelerini düzenlemek ComboBox bileşeni ögelerini düzenleme ile aynıdır.

8. NumericStepper

NumericStepper bileşeni, kullanıcının sıralanmış bir sayı kümesinde ilerlemesine olanak sağlar. Kullanıcı düğmelere bastığında gösterilen değer adım sayısına göre değişecektir. NumericStepper bileşeninin metin kutusundaki metin de düzenlenebilir. Adımları belirlenebilen aşağı ya da yukarı sayım yapmak için kullanılan bir sayıcı olarak düşünülebilir.

NumericStepper Bileşeni

NumericStepper Bileşeni Parametreleri

Enabled : Bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır. Seçili ise bileşen aktif durumdadır.

Maximum : Gösterilecek en büyük sayıyı belirtir.

Minimum : Gösterilecek en küçük sayıyı belirtir.

StepSize : Sayı artırılırken veya azaltılırken hangi aralıkta artırılıp azaltılacağını belirtir.

Value : Başlangıç sayısını belirtir.

Visible : Bileşeni gizlemek/göstermek için kullanılır. Seçili ise bileşen görünür durumdadır.

9. ProgressBar

ProgressBar bileşeni, yüklenmekte işleminin ilerlemesini görüntüler.

ProgressBar Bileşeni
ProgressBar Bileşeni Parametreleri

Direction : Yükleme çubuğunun hangi yöne doğru dolacağı.

Enabled : Bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır. Seçili ise bileşen aktif durumdadır.

Mode : Yükleyici mod seçimi.

Visible : Bileşeni gizlemek/göstermek için kullanılır. Seçili ise bileşen görünür durumdadır.

10. RadioButton

RadioButton bileşeni, kullanıcıya bir grup içinden sadece bir seçim yapmasına izin verir.

RadioButton Bileşeni
RadioButton Bileşeni Parametreleri

Enabled : Bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır. Seçili ise bileşen aktif durumdadır.

GroupName : Seçeneklerin sadece birinin seçilebilmesi için gruplamak
amacıyla kullanılır.

Label : Bileşen üzerinde görülen metindir.

LabelPlacement : Bileşen metnin seçim kutusunun neresinde gösterileceğini belirtir.

Selected : Animasyon başlangıcında bileşenin seçilmiş olarak ekrana gelmesini sağlar. Dikkat edilmesi gereken grup içinde sadece bir bileşenin bu değeri işaretlenmelidir.

Visible : Bileşeni gizlemek/göstermek için kullanılır. Seçili ise bileşen görünür durumdadır.

11. ScrollPane

ScrollPane bileşeni, kaydırma çubuklarına sahip bir film klibi görüntüleyen bir pencere meydana getirmek için kullanılır.

ScrollPane Bileşeni

ScrollPane Bileşeni Parametreleri

12. Slider

Slider bileşeni, kullanıcının değerler aralığına karşılık gelen bir yol uç noktaları arasında grafiksel işaretçiyi kaydırarak bir değer seçmesine olanak sağlar.

Slider Bileşeni
Slider Bileşeni Parametreleri

Direction: Kaydırmanın sağa-sola ya da aşağı-yukarı hareket ettirilmesini
ayarlamak için kullanılır.

Enabled : Bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır. Seçili ise bileşen aktif durumdadır.

Maximum: Kaydırma adımının maksimum değerini verir.

Minimum : Kaydırma adımının minimum adımını verir.

SnapInvertal: Adımlama büyüklüğünü belirler.

TickInvertal : Adımlara belirlenen aralıklarda işaret koymak için kullanılır.

Value : Başlangıç adımını belirtir.

Visible : Bileşeni gizlemek/göstermek için kullanılır. Seçili ise bileşen görünür durumdadır.

13. TextArea

TextArea bileşeni, çok satırlı metin alanları eklemek için kullanılır. Metin alanına varsayılan metin girilebilir, metne sınırlama getirilebilir.

TextArea Bileşeni
TextArea Bileşeni Parametreleri

Editable : Metin alanı düzenlenebilir olması için kullanılır.

Html Text : Metin alanına HTML metin eklemek için kullanılır.

MaxChars : Metin alanına girilebilecek maksimum karakter sayısını verir.

Restrict : Girilecek karakterlere sınırlama getirmek için kullanılır.

Text : Metin alanına metin eklemek için kullanılır.

WordWrap : Aktif durumda metin alanına metin sığmadığı zaman alt satıra geçmek için kullanılır. Aktif değilse yatay kaydırma çubukları ile satır devam eder.

14. TextInput

TextInput bileşeni, tek satırlık metin alanları girmek için kullanılır. Girilecek metin sınırlandırılabilir, şifre olarak ayarlanabilir.

Not: Çok satırlı metin alanları gerektiğinde TextArea bileşeni kullanılmalıdır.

TextInput Bileşeni
TextInput Bileşeni Parametreleri

DisplayAsPassword : Yazılan karakterlerin gizlenerek yıldız (*) simgesiyle
görüntülenmesi için kullanılır.

Editable : Metin alanı düzenlenebilir olması için kullanılır.

MaxChars : Metin alanına girilebilecek maksimum karakter sayısını verir.

Text : Metin alanına metin eklemek için kullanılır.

15. TileList

TileList bileşeni, List bileşeni benzer şekilde eklenen ögeleri liste halinde sunar. TileList bileşeni, veri sağlayıcısı tarafından verilerin sunulduğu satır ve sütunlardan oluşan bir liste içerir. Bir item, TileList içindeki bir hücrede saklanan veri birimini ifade eder.

TileList Bileşeni
TileList Bileşeni Parametreleri

AllowMutipleSelection : TileList bileşeninde birden fazla seçim yapılmasını etkinleştirmek için kullanılır.

ColumnCount : Gösterilecek sütun sayısını belirlemek için kullanılır.

ColumnWidth : Sütun genişliğini ayarlamak için kullanılır.

DataProvider : TileList bileşeni ögelerini düzenlemek için kullanılır.

RowCount : Gösterilecek satır sayısını belirlemek için kullanılır.

RowHeight : Satır genişliğini ayarlamak için kullanılır.

16. UILoader

UILoader bileşeni, SWF, JPEG, PNG ve GIF dosyalarını görüntüleyebilen bir göstericidir. Uzak bir konumdan içerik alıp animasyona çekilmek istendiğinde bir UILoader ögesini kullanılabilir. Ayrıca fotoğrafları görüntüleyen bir uygulamada da UILoader bileşeni kullanılabilir.

UILoader ögesinin içerikleri ölçeklenebilir veya içeriklerin boyutu sığacak şekilde UILoader ögesi yeniden boyutlandırılabilir.

UILoader Bileşeni
UILoader Bileşeni Parametreleri

AutoLoad : Yüklemeyi otomatik olarak yapmak için kullanılır.

ScaleContent : Eklenen içeriğin bileşene göre yeniden ölçeklendirilmesi için kullanılır.

Source : Eklenecek içeriğin adresini belirtir.

17. UIScrollBar

UIScrollBar bileşeni, bir metin alanına kaydırma çubuğu eklenmesine olanak sağlar. Geliştirme sırasında veya çalışma zamanında kod ile metin alanına bir kaydırma çubuğu eklenebilir. Direction parametresi kullanılarak yatay veya dikey yapılabilir.

UIScrollBar Bileşeni
UIScrollBar Bileşeni Parametreleri

Direction : Kaydırma çubuğu yatay veya dikey yapılabilir.

18. FLVPlayback

FLVPlayback bileşeni, video dosyasını ve bu dosyanın çalıştırmasını sağlayan denetimleri görüntüleyen bir görüntüleme alanı ile video oynatıcı birleşimidir. FLV oynatma video dosyasını oynatmak, durdurmak, duraklatmak ve denetlemek için kullanılabilecek düğmeleri ve mekanizmaları sağlar.

FLVPlayback Bileşeni
FLVPlayback Bileşeni Parametreleri

AutoPlay : Videoyu otomatik olarak başlatmak için kullanılır.

Skin : Oynatıcının seklini seçmek için kullanılır.

SkinAutoHide : Oynatıcı düğmelerinin otomatik olarak gizlenmesi için kullanılır.

SkinBackgrounColor : Oynatıcı düğmelerinin arka plan rengini değiştirmek için kullanılır.

Source : Video dosyasının kaynağını belirtir.

Volume : Video oynatılmaya başlandığında ses seviyesini belirtir.

 

Grafik ve Animasyon Hafta 8 PDF indir. download-1

Grafik ve Animasyon Adobe Flash

Konu Anlatımları Arşivi için Tıklayınız…

Grafik ve Animasyon Adobe Flash Konu Anlatımları Arşivi

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bilisimizle.com - Bilişim Teknolojileri, Yazılım, Kodlama, Donanım, Elektronik, Eğitim Videoları, Deneme Sınavları, Öğretmen Evrak, Ders Notları... | 2016-2021